Publicaties

Functioneren in de raad van toezicht van een onderwijsinstelling


Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, positie, taken en rol(len) van de raad van toezicht

Een op de kern gerichte wegwijzer voor hen die in een raad van toezicht zitting hebben of voorne-mens zijn het huidige bestuursmodel van de instelling om te zetten naar een raad van toezichtmodel.


Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 9,95

Referentiekader voor de Toezichthouder in het onderwijs 2015


Het rapport biedt u handvatten bij het toezicht houden en is bedoeld om de discussie over intern toezicht verder te ontwikkelen en over sectoren heen te kijken naar een meer gemeenschappelijk referentiekader voor de toezichthouder

Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 9,95

Visierapport Beter toezien
Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop

In dit rapport schetst Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit, een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen.

Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 4,95

Samenwerken in goed verband
De veelzijdigheid in goed bestuur en toezicht van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een handreiking

Waarom zijn er samenwerkingsverbanden passend onderwijs en wat betekent dat voor het bestuur en het interne toezicht, de interne governance?Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 9,95

Reglementen en klokkenluidersregeling

Checklist jaarverslag

Download

Reglement College van Bestuur

Download

Klokkenluidersregeling

Download

Documenten
Hieronder vindt u onder andere modellen arbeidsovereenkomst, literatuur, formele modeldocumenten zoals voorbeeldstatuten en de CAO voor bestuurders in het PO en VO met salaristabellen.

Tevens treft u een aanvraagformulier aan van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders met het verzekeringskantoor IFA. De VTOI heeft met dit kantoor een mantelovereenkomst gesloten.

Naar documenten

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl