Publicaties

Referentiekader voor de Toezichthouder in het onderwijs 2015


Het rapport biedt u handvatten bij het toezicht houden en is bedoeld om de discussie over intern toezicht verder te ontwikkelen en over sectoren heen te kijken naar een meer gemeenschappelijk referentiekader voor de toezichthouder

Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 9,95

Visierapport Beter toezien
Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop

In dit rapport schetst Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit, een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen.

Bestel:
-Leden: Gratis
-Niet leden:€ 4,95

Verantwoording en Passend Onderwijs, een leeswijzer voor toezichthouders.

Download

Handreiking Jaarverslag voor Toezichthouders

Download

Governance Code Kinderopvang – Hulpmiddelen voor integer en transparant bestuur en toezicht

De Governance Code Kinderopvang bevat regels en handvatten voor integer en transparant bestuur en toezicht. Toepassing en naleving van de code draagt bij aan professionalisering van de kinderopvang in ons land.


Download

Toolkit Hulpmiddelen voor integer en transparant bestuur en toezicht

Kinderopvang speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten organisaties in de kinderopvang optimaal hun werk kunnen doen.
Download

RvT en belanghebbenden bij de kinderopvang

In 2009 is de Governance Code Kinderopvang ontwikkeld met als doel betere borging van kwaliteit in kinderopvangorganisaties en transparanter bestuur en toezicht.

Download

Handreiking informatievoorziening toezichthouders in de kinderopvang

Toezichthouders in de kinderopvang kunnen hun werk alleen goed doen op basis van een adequate informatievoorziening. Maar wanneer is informatievoorziening adequaat? Veel toezichthouders en bestuurders zijn actief met dit onderwerp bezig.Download

Jaarverslag VTOI 2016

Download

Jaarverslag NVTK 2016

Download

Klik hier voor de overige documenten.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl