Vacatures

Vacature Scholengroep Den Haag Zuid-West

De Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West zoekt met ingang van 1 september 2017 een:

lid voor de Raad van Toezicht
met het aandachtsgebied onderwijskwaliteit

Scholengroep Den Haag Zuid-West is een Scholengroep op algemeen bijzondere grondslag met ruim 1950 leerlingen en circa 220 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd op drie scholen in Den Haag Escamp: Wateringse Veld College, Roemer Visscher College en Zuid-West College.

» Lees meer...

Vacature Samenwerkingsverband Aan den IJssel

Twee leden raad van toezicht

Het samenwerkingsverband
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de stichting samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Het samenwerkingsverband beslaat de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas). Het samenwerkingsverband werkt samen met deze betrokken gemeenten aan gemeenschappelijke arrangementen onderwijs en gezin en voert op overeenstemming gericht overleg in het kader van het ondersteuningsplan. Er zijn 11 schoolbesturen en 36 scholen bij het samenwerkingsverband aangesloten, waaronder drie speciale basisscholen.

» Lees meer...

Vacature CVO 't Gooi

De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Een bestuursbureau verricht ondersteunende diensten voor de diverse geledingen binnen de stichting. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en staat deze gevraagd en ongevraagd met advies terzijde.

CVO 't Gooi is op zoek naar
Een lid voor de Raad van Toezicht

Deze kandidaat wordt rechtstreeks door de Raad van Toezicht benoemd

» Lees meer...

Vacature Openbaar Onderwijs Present

De Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Present zoekt met ingang van 1 augustus 2017 een:
lid voor de Raad van Toezicht

Stichting Present is het bevoegd gezag van 9 basisscholen op 13 locaties in West Friesland-Oost. De stichting heeft ruim 1700 leerling en ca. 150 medewerkers. Het bestuurskantoor is gehuisvest in Grootebroek.

» Lees meer...

Vacature Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

SOVOT staat voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Wij zijn een Stichting met scholen voor openbaar voortgezet onderwijs voor vmbo-gl/-tl, havo en vwo in Tilburg. De openbare identiteit is belangrijk en bepaalt mede de wijze waarop wij het onderwijs en de schoolorganisatie vormgeven.

De Raad van Toezicht van SOVOT is op zoek naar drie nieuwe leden, die hart hebben voor het openbaar Tilburgs voortgezet onderwijs.

» Lees meer...

Vacature Spaarnesant

Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor alle openbare scholen
voor (speciaal) basisonderwijs en voor speciaal onderwijs in Haarlem.
Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

Spaarnesant bestuurt in totaal 26 scholen: 21 basisschoollocaties, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs met ongeveer 6700 leerlingen en 850 personeelsleden.

» Lees meer...

Vacature PIT Kinderopvang

De PIT-raad, integraal medezeggenschapsorgaan van PIT kinderopvang & onderwijs, zoekt:
twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Wie zijn wij?
PIT kinderopvang & onderwijs is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen een kinderopvangorganisatie en het basisonderwijs. De organisatie heeft 19 kindcentra in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk en biedt christelijke kinderopvang en christelijk onderwijs. Er werken zo'n 390 professionals.

» Lees meer...

Vacature OSG Sevenwolden

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 400 medewerkers en ruim 3100 leerlingen.

De Stichting Openbare Scholengroep (OSG) Sevenwolden zoekt, wegens het einde van de zittingstermijn van twee van haar huidige leden per 1 augustus 2017:
Twee leden voor de RAAD VAN TOEZICHT

» Lees meer...

Vacature plaatsen

Indien gewenst kunt u uw vacature hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl