Vacatures

Vacature Mozarthof

Mozarthof is een SO-VSO school, mooi gelegen aan de rand van Hilversum. De school heeft ongeveer 185 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar en ongeveer 75 medewerkers. De Mozarthof biedt onderwijs dat erop gericht is de leerlingen toe te leiden naar een zo autonoom mogelijk functioneren in de maatschappij.

Ons onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. Wij zijn opbrengstgericht en proactief, maar ook creatief en geïnspireerd, enthousiast en positief. Doelgroep van ons onderwijs is leerlingen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met ASS/PDD-NOS, SMS, hechtingsproblematiek of andere stoornissen en syndromen.

» Lees meer...

Vacature Stichting Krimpenerwaard College

Zoekt z.s.m. twee leden voor de raad van toezicht
Het Krimpenerwaard College kent vanaf 1 januari 2011 een bestuursstructuur waarbij het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgevoerd door een raad van toezicht, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad van toezicht handelt vanuit de principes van de Governance Code Voortgezet Onderwijs en zal naar verwachting ca. zes keer per jaar bijeenkomen.
Profiel kandidaten
Van de raad als geheel wordt verwacht dat:

• voldoende uiteenlopende achtergrond en deskundigheid voorhanden is;
• deze maatschappelijk heterogeen is samengesteld, herkenbaar en geloofwaardig vanuit het oogpunt van de direct belanghebbenden, maar ongebonden.

» Lees meer...

Vacature PCBO Amersfoort

PCBO Amersfoort zoekt een lid voor haar collegiaal College van Bestuur,
een leider die verandering vorm en kleur kan geven, mensen daarvoor kan mobiliseren en zo de organisatie
verder kan brengen.

PCBO in 2017
Op 12 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort, verzorgen 325 medewerkers goed onderwijs voor ruim 3.600 kinderen. In onze scholen staan de begrippen lef, ruimte en verantwoording centraal. Bij PCBO Amersfoort is de basiskwaliteit onderwijsinhoudelijk en financieel op orde. De organisatie is klaar voor een volgende stap en daar hebben we zin in!

» Lees meer...

Vacature plaatsen

Indien gewenst kunt u uw vacature hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl