Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature Stichting Jenaplan Antonius Abt

De raad van Toezicht van Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zoekt een nieuw
Lid voor de Raad van Toezicht

Bij voorkeur:
Ervaring als toezichthouder;
Expertise op het terrein HRM/arbeidsvoorwaarden onderwijs;
Affiniteit met (Jenaplan) onderwijs

» Lees meer...

Vacature Stichting BSO Oog in Al

Per 1 januari 2018 zal het huidige bestuur aftreden om plaats te maken voor een Raad van Toezicht. Van het zittende bestuur hebben twee leden aangegeven door te willen en kunnen gaan in de nieuwe Raad van Toezicht. De overige drie bestuursleden treden af in verband met het verstrijken van de zittingstermijn dan wel onverenigbaarheid met het gewenste profiel. De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden.

» Lees meer...

Vacature Stichting Westelijke Tuinsteden

De dagelijkse aansturing van de stichting valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is een enthousiast team. Vijf teamleden hebben ieder een eigen aandachtsgebied. Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden.

» Lees meer...

Vacature Ashram College

In de Raad van Toezicht zijn twee vacatures. Eén vacature is ontstaan als gevolg van het
verlopen van de zittingstermijn; de tweede vacature is ontstaan omdat het lid Raad van
Toezicht zijn functie niet kon combineren met drukke werkzaamheden in zijn hoofdberoep.
Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie leden.

» Lees meer...

Vacature Unicoz

De Unicoz onderwijsgroep is een stichting voor primair en voortgezet onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind.

» Lees meer...

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl