Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature Vrijescholen Athena

Stichting Vrijescholen Athena vertegenwoordigt 15 vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland. Naast 14 basisscholen is er een school voor speciaal onderwijs. Athena stelt zich ten doel om het vrijeschool onderwijs in het eigen werkgebied te bevorderen. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden zoeken wij:

Een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied bedrijfseconomische en financiële zaken

» Lees meer...

Vacature Stichting SOPOH

De Raad van Toezicht (RvT) is op zoek naar iemand met ervaring als toezichthouder en/of bekend is met het werken met een professionele organisatie en kunnen functioneren op beleidsmatig en strategisch niveau. Van de Raad van Toezicht wordt in toenemende mate een integraal toezicht verwacht. Naast toezien op het bestuurlijk handelen en de financiën neemt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs een steeds prominentere plaats in.

» Lees meer...

Vacature Stichting Fedra

In verband met het tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht is er momenteel één vacature en binnenkort ontstaat er, op grond van de maximale zittingstermijn, een tweede vacature. Eind 2018 ontstaat op grond van het rooster van aftreden een derde vacature (eveneens als gevolg van de maximale termijn). De Raad van Toezicht wil de vacatures zoveel mogelijk gelijktijdig invullen.

» Lees meer...

Vacature ICOZ

Het Regionaal samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Zoetermeer 28-07 (Regsam) zoekt per 1 oktober 2017 een
onafhankelijk voorzitter voor het toezichthoudend bestuur (M/V)

In Zoetermeer maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, kortweg Regsam. Gezamenlijk zijn de scholen er verantwoordelijk voor dat alle Zoetermeerse leerlingen een passend onderwijsaanbod aanwezig is.

» Lees meer...

Vacature OSVS

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (voortgezet onderwijs) zoekt

Twee leden van de raad van toezicht per 1 januari 2018.

» Lees meer...

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl