Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature De Groeiling

Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting de Groeiling (financieel-economisch profiel)

De Groeiling verzorgt met ruim 500 personeelsleden in 22 scholen het katholiek en interconfessioneel primair onderwijs aan ca. 5000 kinderen in Gouda en 8 omliggende gemeenten. De stichting spant zich in voor kwalitatief goed en passend onderwijs in een professionele en lerende organisatie; met oog voor het kind, de ouders en de medewerkers. De Groeiling is een actieve samenwerkingspartner in diverse regionale netwerken. De Groeiling kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht

» Lees meer...

Vacature Stichting Vrije Scholen ZWN

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland is een scholengroep bestaande uit drie VO-scholen in Rotterdam, Den Haag en Leiden en één PO-school in Den Haag, geïnspireerd door het gedachtengoed van Rudolf Steiner. In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2650 leerlingen en 350 medewerkers. In de afgelopen jaren hebben de scholen gezamenlijk jaarlijks een gemiddelde groei van circa 4% doorgemaakt.

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid.

» Lees meer...

Vacature Dr. Schaepmanstichting

De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de Gemeente Hengelo. Onder de Stichting ressorteren 11 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 17 locaties zitten 4200 leerlingen. Bij de Stichting werken ruim 400 personeelsleden.

» Lees meer...

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl