Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI-NVTK via ons e-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature Amstelwijs

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht is Amstelwijs per 10 juli 2018 op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht
met expertise op het gebied van HRM.

De Raad van Toezicht van Amstelwijs bestaat uit vijf leden die gezamenlijk drie rollen vervullen:
1. toezichthouder op het functioneren van de bestuurder en Amstelwijs;
2. sparringpartner voor de bestuurder en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
3. werkgever van de bestuurder.

» Lees meer...

Vacature Stopoz

Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Onze missie (de basis voor ons handelen), is het waarborgen en stimuleren van uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een school(werk)klimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en hun talenten kunnen laten zien. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

» Lees meer...

Vacature Stichting Penta

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar:
een lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied: levensbeschouwelijke Identiteit.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert zeven maal per jaar, waarvan twee maal gezamenlijk met de GMR.

» Lees meer...

Vacature Jan Arentsz

De christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz, met locaties in Alkmaar en Langedijk, is een bloeiende scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Csg Jan Arentsz wil in de regio herkend worden als een school die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van allen die deel willen uitmaken van de schoolbevolking. Om dit te realiseren streeft de school naar onderwijs waarin vanuit een excellent schoolklimaat wordt gewerkt aan brede vorming, eigentijds onderwijs en educatief partnerschap.

» Lees meer...

Vacature Onderwijsgroep PRIMOvpr

Onderwijsgroep PRIMOvpr zoekt per 1 augustus 2018

Twee leden Raad van Toezicht
"Evenwichtig in verbinding en verdieping, dialooggericht"

Organisatie
Sinds 1 januari 2006 is onderwijsgroep PRIMOvpr de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne-Putten. PRIMOvpr bestaat op dit moment uit 18 openbare basisscholen binnen de gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en Westvoorne, 1 school voor speciaal basisonderwijs in Hellevoetsluis en 1 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Brielle. Met circa 400 gemotiveerde leerkrachten bieden we dagelijks excellent onderwijs aan een kleine 4.000 leerlingen. Kleurrijk, divers en met aandacht voor het individu.

» Lees meer...

Vacature Stichting VOILA

Stichting Voila zoekt met ingang van 1 augustus 2018 een
lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied juridische zaken

Profiel lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is op zoek naar een kandidaat die de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs onderschrijft en als onafhankelijk toezichthouder, vanuit een kritische opstelling ten opzichte van het College van bestuur, een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil dragen ten behoeve van de integrale kwaliteitsbewaking van het primair onderwijs in Leusden en Achterveld.

» Lees meer...

Vacature Respont

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont met de expertisedienst Qwestor extra ondersteuning aan ongeveer 600 leerlingen in de reguliere scholen voor po, vo en mbo en verzorgt Respont scholing aan hun leraren.
Respont kent sinds 2011 een bestuursmodel met een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.

» Lees meer...

Vacature Montessori Onderwijs Zuid-Holland

Door het aflopen van termijnen zoekt de Raad van Toezicht van Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH)
3 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van:

  • Vijf Montessorischolen in Zuid-Holland en
  • Een Internationale School in Leiderdorp

» Lees meer...

Vacature Wereldkidz

Vanwege het reglementair aftreden van een van de leden van de raad van toezicht is er bij Wereldkidz, met 28 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs in de provincie Utrecht, een vacature ontstaan voor een:

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (aandachtsgebied personeelsontwikkeling)

De beoogde kandidaat is deskundig op het terrein van P&O, met name de ontwikkelingsgerichte kant, met een brede blik op onderwijs en bestuur. Hij/zij is sparringpartner voor het college van bestuur met respect voor de onderlinge rolverdeling.

» Lees meer...

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl