Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI-NVTK via ons e-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature Amstelland

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Amstelland zoekt uitbreiding met twee leden. Gezocht wordt naar leden met een Onderwijskundig en of een financieel profiel.

De Raad van Toezicht bestaat thans uit vijf personen. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming van vier jaar. Twee leden van de Raad van Toezicht zitten aan het eind van hun zittingstermijn.

» Lees meer...

Vacature Stichting Respont

Stichting Respont in Middelburg is op zoek naar een voorzitter en lid (invalshoek HRM-arbeidsrecht) raad van toezicht.

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland.

» Lees meer...

Vacature SWV PO Roosendaal-Moerdijk e.o.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. is gestart als een vereniging, waarbij de directie en het bestuur zijn toegewezen aan een directeur-bestuurder. Deze directeur-bestuurder draagt zorg voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van taken. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuurders zitten namens de aangesloten schoolbesturen. Gelet op ontwikkelingen op het gebied van de Code Goed Bestuur en discussies die zijn gevoerd over de noodzaak van een onafhankelijk toezichthouder bij de samenwerkingsverbanden, heeft het samenwerkingsverband besloten om de vereniging om te zetten naar een stichting. De omzetting gaat gepaard met de instelling van een apart en onafhankelijk orgaan om intern toezicht te houden op de resultaten van het samenwerkingsverband. Daarom is het SWV op zoek naar een voorzitter en 2 leden voor de Raad van Toezicht. Eén van de leden is tevens plaatsvervangend voorzitter.

» Lees meer...

Vacature Stip

De huidige RvT bestaat uit vijf leden. Als gevolg van het verstrijken van de maximale zittingsperiode zal per augustus 2018 een RvT lid vertrekken.

De RvT heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een kandidaat die primair beschikt over kennis en ervaring op het gebied van organisatie ontwikkeling en affiniteit heeft met het primair onderwijs (waaronder kennis over onderwijskwaliteit).

» Lees meer...

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl