Vacatures

Indien gewenst kunt u uw vacature(s) voor de raad van toezicht hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI-NVTK via ons e-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl

Graag ontvangen wij per e-mail de vacaturetekst, een logo en een sluitingsdatum voor het plaatsen van een vacature op de website.

Vacature SWV PO Roosendaal-Moerdijk e.o.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. is gestart als een vereniging, waarbij de directie en het bestuur zijn toegewezen aan een directeur-bestuurder. Deze directeur-bestuurder draagt zorg voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van taken. Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuurders zitten namens de aangesloten schoolbesturen. Gelet op ontwikkelingen op het gebied van de Code Goed Bestuur en discussies die zijn gevoerd over de noodzaak van een onafhankelijk toezichthouder bij de samenwerkingsverbanden, heeft het samenwerkingsverband besloten om de vereniging om te zetten naar een stichting. De omzetting gaat gepaard met de instelling van een apart en onafhankelijk orgaan om intern toezicht te houden op de resultaten van het samenwerkingsverband. Daarom is het SWV op zoek naar een voorzitter en 2 leden voor de Raad van Toezicht. Eén van de leden is tevens plaatsvervangend voorzitter.

» Lees meer...

Vacature Stichting de Korre

Vacature Stichting de Korre

Stichting de Korre realiseert een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke (ZMLK) en/of lichamelijke beperking (LG/MG) of een chronische, lichamelijke ziekte.
Stichting de Korre heeft een zestal werkeenheden onder haar hoede, te weten de Beatrixschool te Zierikzee, de Deltaschool en de Sprienke te Goes, de Klimopschool te Middelburg, de Regenboog-de Wingerd te Terneuzen en een dienst Ambulante Begeleiding te Goes.

» Lees meer...

Vacature Ambion

Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht met een ambitieuze instelling en bij voorkeur ervaring in het houden van toezicht. Voor leden van de RvT hebben wij een uitgebreid profiel opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. Op basis van de huidige bezetting van de RvT zoeken wij kandidaten voor de volgende specifieke aandachtsgebieden:
Onderwijs
Financiën

» Lees meer...

Vacature CVO 't Gooi

CVO 't Gooi is op zoek naar
Een lid voor de Raad van Toezicht

Deze kandidaat wordt rechtstreeks door de Raad van Toezicht benoemd.

» Lees meer...

Vacature De Groeiling

Gezocht: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs in de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met 21 basisscholen en één basisschool voor speciaal onderwijs geven bijna 500 medewerkers onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen.

» Lees meer...

Vacature KindeRdam

In verband met het reglementair terugtreden van zittende leden is de Raad van Commissarissen van KindeRdam op zoek naar twee nieuwe leden. De Raad bestaat daarna uit 5 leden.
De taken en vereisten van leden van de Raad van Commissarissen, vloeien voort uit de statuten van KindeRdam en de Governancecode Kinderopvang.

» Lees meer...

Vacature Stichting Zuiderbos

De raad van toezicht van 'Stichting Zuiderbos', een school voor gespecialiseerd onderwijs met vestigingen in Vught, Helmond en Veldhoven zoekt, in verband met het aftreden van twee van haar leden, per 1 september 2018:

Een lid voor de raad van toezicht met het aandachtsgebied 'Juridische zaken'
Een lid voor de raad van toezicht met het aandachtsgebied 'Jeugdpsychiatrie/Jeugdhulpverlening'

» Lees meer...

Vacature Stichting Trigoon

Stichting Trigoon is op zoek naar een lid voor de
raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht (rvt) beschikken over:
onderwijskundige expertise en/of;
zorg/maatschappelijke expertise en/of;
juridisch/financieel-economische expertise

» Lees meer...

Vacature Scholengroep Den Haag Zuid-West

Vacature Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

DE STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZOETERMEER IS OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE EN DESKUNDIGE LEDEN VAN DE
Raad van Toezicht

De voorkeur gaat uit naar belangstellenden met juridische kennis, organisatorische deskundigheid en/of deskundigheid op het gebied van het onderwijs.

» Lees meer...

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl