Opleidingen en cursussen

De VTOI-NVTK maakt voor haar professionaliseringsactiviteiten onderscheid in 3 vormen: kennisgericht, vaardigheidsgericht en reflectief gericht. De VTOI-NVTK werkt voor deze eerste twee vormen samen met Avicenna, het opleidingsinstituut dat eveneens de opleidingen verzorgt voor toezichthouders in de zorg en woningcorporaties. Het aanbod van de VTOI-NVTK Academie is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het aanbod is gericht op zowel de "beginnende" als de "ervaren" toezichthouder. Klik hier voor het aanbod van 2018.

Intervisie

In het Professionaliseringskader heeft de VTOI-NVTK aan haar leden toegezegd, nieuwe vormen van professionaliseren voor haar leden mogelijk te gaan maken, waaronder intervisie. Doelstellingen van intervisie zijn reflecteren, leren en ontwikkelen. Met goede afspraken, de juiste begeleiding en commitment kan intervisie een krachtig hulpmiddel zijn om uw taken als toezichthouder met succes te vervullen. Dit jaar wordt gestart maar liefst 4 intervisiegroepen van 5 - 8 deelnemers per groep. Deelname aan intervisie is voor VTOI-leden geheel kosteloos! Er is nog een heel beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijkje in de keuken

Nieuw in het professionalisering aanbod van de VTOI-NVTK is "Kijk in de keuken" buiten de branche/sector. Ook dit is een van de nieuwe professionaliseringsactiviteiten die zijn gestart n.a.v. het professionaliseringskader. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en leren van andere toezichthouders buiten de eigen branche. Er wordt een divers programma samengesteld. De eerste 'Kijk in de keuken ….' buiten de branche is bij de Koninklijke Burgers' Zoo te Arnhem is op dinsdag 26 september van 16.00-18.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie is een belangrijk instrument voor de raad van toezicht. Jaarlijks kan de raad van toezicht zijn eigen functioneren bespreken wat betreft de individuele toezichthouder en dat van de onderlinge samenwerking van de raad van toezicht als geheel. Bij deze zelfevaluatie kunnen de toezichthouders ingaan op informatievoorziening, verantwoording, professionaliseringsbehoefte en andere zaken die passen bij de werkwijze en het jaarplan van de raad van toezicht. Het is verstandig om deze zelfevaluatie eens per jaar drie jaar extern te laten begeleiden. Wij kunnen u helpen met het vinden van passende evaluatoren en procesbegeleiders.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl