Lid worden

VTOI-NVTK voor wie?

Leden van raden van toezicht in alle sectoren van het onderwijs kunnen lid worden van de VTOI-NVTK. De vereniging staat ook open voor leden van een toezichthoudend bestuur. Per raad van toezicht kunnen meerdere toezichthouders lid zijn van de VTOI-NVTK, zonder dat dit leidt tot hogere kosten. Alle leden van de raad van toezicht profiteren derhalve van het lidmaatschap.

Waarom lid worden?

Het VTOI-NVTK lidmaatschap biedt leden toegang tot het grootste landelijk netwerk van toezichthouders in het onderwijs. De VTOI-NVTK ondersteunt toezichthouders in hun verdere professionalisering. Leden kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de VTOI-NVTK daartoe biedt in de vorm van congressen, thema- en regiobijeenkomsten, cursussen, workshops, modulen en publicaties. Leden ontvangen ieder kwartaal het tijdschrift VTOI Nieuws en minstens tien keer per jaar de digitale NieuwsfliTZ.
Wanneer VTOI-NVTK leden de gegevens van de leden van het bestuur waarop zij toezicht houden, doorgeven aan het bureau van de VTOI-NVTK, ontvangen die bestuurders gratis VTOI Nieuws, de NieuwsfliTZ en andere informatie vanuit de vereniging.

Word nu lid!

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt per raad van toezicht van een onderwijsinstelling, ongeacht het aantal toezichthouders € 1320,- (raadlidmaatschap). De contributie voor raden van toezicht van instellingen met minder dan 500 leerlingen, bedraagt € 660,-.

Aanmelden

Tarieven Kinderopvang

Omzet van < 0,5 miljoen euro - € 147,-
Omzet van 0,5- 1 miljoen euro- € 299,-
Omzet van 1- 2 miljoen euro- € 549,-
Omzet van 2 – 5 miljoen euro- € 823,-
Omzet van 5 – 10 miljoen euro- € 1.098,50
Omzet van > 10 miljoen euro- € 1.372,-

Aanmelden Kinderopvang

Instaplidmaatschap

Het instaplidmaatschap biedt niet-leden de mogelijkheid maximaal een jaar de voordelen van de VTOI-NVTK te verkennen en proeven en desgewenst over te gaan tot een vast lidmaatschap. Het instaplidmaatschap geeft dezelfde rechten en plichten als het gewone lidmaatschap.

De contributie per jaar voor < 500 leerlingen bedraagt € 330,- per raad
De contributie per jaar voor > 500 leerlingen bedraagt € 660,- per raad

Aanmelden

Overbruggingslidmaatschap

Dit lidmaatschap is bedoeld voor individuele leden die al lid zijn van de VTOI-NVTK en lid willen blijven nadat hun lidmaatschap van een RvT in een onderwijsinstelling is beëindigd, omdat ze verwachten op korte termijn weer een toezichthoudende functie te gaan vervullen.
Het geeft leden de mogelijkheid om, tussen twee toezichthoudende functies in, hun kennis op peil te houden. De personen die "in between jobs" zijn blijven de publicaties van de VTOI-NVTK ontvangen en kunnen deelnemen aan opleidingen en cursussen.

De contributie per jaar bedraagt € 254,- p.p.

Aanmelden

Wijziging doorgeven

Bent u al lid maar wilt u wijzigingen doorgeven? Stuur dan een e-mailbericht naar bureau@vtoi.nl
Als u een wijziging doorgeeft is het van belang de NAW-gegevens, een e-mailadres en het geboortejaar te vermelden.

Klik hier om een wijziging door te geven via onze website.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl