CAO

Eind 2003 is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) opgericht als landelijke vereniging van toezichthouders in het onderwijs. De VTOI heeft in 2011 in haar statuten de mogelijkheid opgenomen om in formele zin namens haar leden, in hun functie als werkgever van onderwijsbestuurders, CAO’s af te sluiten met verenigingen van onderwijsbestuurders. In oktober 2011 is tussen de VTOI en de Onderwijsbestuurdersvereniging VO een CAO Bestuurders VO 2011-2013 gesloten. In december 2013 is vervolgens een nieuwe CAO Bestuurders VO 2014 tot stand gekomen. Bestuurders in het primair onderwijs hebben in februari 2012 het initiatief genomen voor overleg over tot totstandkoming van een CAO Bestuurders PO. De VTOI heeft aangegeven ook in het overleg over een CAO Bestuurders PO als werkgeversvertegenwoordiging te willen optreden. 

 

CAO bestuurders VO 2017
CAO PO 2016


 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl