Platform Onderwijs 2032

Update 25/01/2016
Afgelopen zaterdag 23 januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over toekomstgericht onderwijs. Platformvoorzitter Paul Schnabel overhandigde het advies die middag aan staatssecretaris Sander Dekker. Het advies van het Platform Onderwijs2032 is tot stand gekomen op basis van een maatschappelijke dialoog, wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit het buitenland. Nadat de Platformleden op 1 oktober 2015 de hoofdlijnen van hun advies gepresenteerd hadden, zijn ze hierover bovendien in gesprek gegaan met leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Naast brede steun leverde dit ook enkele aanscherpingen op. Zo is in het eindadvies benoemd dat een goede kennisbasis belangrijk is en dat deze diepgaand moet worden aangeleerd. Voor Engels geldt dat basisscholen een helder gedefinieerd eindniveau moeten realiseren maar zelf kunnen bepalen wanneer ze beginnen met Engelse les.

Toekomstgericht onderwijs is met dit advies weer een stap dichterbij. In de volgende fase gaat een ontwerpteam het advies uitwerken tot onderwijsinhoud op hoofdlijnen. Dit team wordt gevoed door leraren die in zogeheten leerlabs hun praktijkervaring inbrengen, lesmateriaal delen en samen verder denken hoe het curriculum van de toekomst eruit moet zien. De gedachte achter deze werkwijze is dat het nieuwe curriculum tijdens de ontwikkeling continu wordt gestaafd aan de praktijk in de klas. Scholen worden zo aangemoedigd om niet te wachten tot het curriculum over een paar jaar ‘af’ is, maar kunnen direct meebouwen. Eind 2016 levert het ontwerpteam zijn ontwerp op. (bron: website onsonderwijs2032.nl)

Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 vindt u hier.

Update 23/11/2015
Op 12 februari 2015 gaf staatssecretaris Dekker (Onderwijs) het startschot van Platform Onderwijs #2032. Met dit platform wil de overheid in gesprek met leerlingen, ouders, scholen en overige betrokkenen om te praten over het onderwijs van de toekomst. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwd curriculum en een vernieuwing van kerndoelen en eindtermen (bron: www.rijksoverheid.nl). Het basis- en voortgezet onderwijs wordt met dit platform toekomstbestendig vormgegeven. Met de nationale brainstorm, gestart in november 2014 onder de noemer #onderwijs2032, zijn bijna 17.000 reacties binnengekomen. Dat schetst dat dit thema zeker leeft in de maatschappij! Ook de VTOI zal zich de komende tijd richten op en verdiepen in het onderwijs van de toekomst. Want ook toezichthouders zullen een aandeel hebben in het initiëren en stimuleren van ontwikkelingen in vernieuwend onderwijs. Op deze pagina zullen wij u actief op de hoogte houden van het nieuws omtrent dit thema. Klik hier voor het actuele nieuws.

 

01/10/2015 > Rijksoverheid.nl – Oproep Dekker te reageren op Advies Platform Onderwijs 2032 
01/10/2015 > Rijksoverheid.nl Kamerbrief Advies Platform Onderwijs 2032 
27/10/2015 > Platformleden in gesprek met vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl