Nieuws Archief

2017
10/04/2017 > Ontwikkeling VTOI - Academie
07/04/2017 > Startbijeenkomst sectorplatforms VTOI
23/03/2017 > Wet Normering Topinkomens werpt vruchten af!
24/02/2017 > Themabijeenkomsten voorjaar 2017
21/02/2017 > Cao Bestuurders VO 2017 getekend!
25/01/2017 > OCW Beleidsnieuws week 3 & 4
13/01/2017 > Onderhandelingsresultaat CAO bestuurders VO
13/01/2017 > OCW Beleidsnieuws week 1 & 2

2016
30/12/2016 > OCW Beleidsnieuws week 50, 51 & 52
22/12/2016 > Visierapport over intern toezicht in het onderwijs in ontvangst genomen door Minister Bussemaker
16/12/2016 > Fiscale spelregels rondom de honorering van toezichthouders
12/12/2016 > OCW Beleidsnieuws week 48 & 49
09/12/2016 > Wijzigingen Regeling bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2017
02/12/2016 > Uitreiking Dyade Bestuursbokaal
30/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 46 & 47
28/11/2016 > Sfeerimpressie ALV 14 november 2016
21/11/2016 > Verslag voortgang onderhandelingen CAO Bestuurders VO
16/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 44 & 45
04/11/2016 > Cao Bestuurders PO ondertekend!
01/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 43
21/10/2016 > Verslag start onderhandelingen cao Bestuurders VO
20/10/2016 > OCW beleidsnieuws week 40, 41 en 42
03/10/2016 > OCW beleidsnieuws week 38 en 39
09/09/2016 > Regiobijeenkomsten najaar 2016
20/07/2016 > Onderhandelaarsakkoord cao Bestuurders PO
17/06/2016 > Onderhandelingen CAO Bestuurders PO 2016- 2017
13/04/2016 > De Staat van het Onderwijs
30/03/2016 > Afschaffing fictief dienstverband: wat verandert er voor u?
11/03/2016 > Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015
04/03/2016 > Passend Onderwijs vraagt om 'supergovernance'. Vlugschrift over governance in samenwerkingsverbanden
12/02/2016 > Afschaffing fictieve dienstbetrekking door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

2015

14/12/2015 > Verslag regiobijeenkomst Passend Onderwijs, 1 december 2015
04/12/2015 > Gevolgen WNT2 inschaling bestuurders PO en VO
02/12/2015 > Rapport van de commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden en de reactie van minister Bussemaker (OCW)
26/11/2015 > Gevolgen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) voor interne toezichthouders
20/11/2015 > Van afvinken naar aanspreekbaarheid
20/11/2015 > Aanpassing cao bestuurders PO 2015
13/11/2015 > Nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs
22/10/2015 > Interactieve bijeenkomst 'Versterking relatie intern en extern toezicht'
02/10/2015 > Inbreng van de VTOI tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht
14/09/2015 > Nieuwe opleidingsdata najaar 2015
11/09/2015 > Nettopensioenregeling bestuurders VO door ABP
08/09/2015 > Brief Loyalis aan bestuurders
21/08/2015 > Leerlingendaling
14/07/2015 > Conferentie 'Antwoorden bij VerAntwoorden'
08/07/2015 > Onderhandelingsresultaat cao VO 2015
29/06/2015 >

2014

29/12/2014 > Aanpassing WNT toch aangenomen
19/12/2014 > Aftopping pensioenopbouw boven de €100.000
19/12/2014 > Cao onderhandelingen Bestuurs VO
12/12/2014 > Meer veerkracht door meer variëteit. Advies Onderwijsraad over het onderwijsstelsel
10/12/2014 > Geen investeringsverbod bij doordecentralisatie
10/12/2014 > Normering topinkomens
01/12/2014 > Prijs voor het beste jaarverslag uitgereikt
14/11/2014 > Behandeling OCW-begroting. Overzicht van aangenomen moties
13/11/2014 > Nominaties bekend voor de prijs voor het beste jaarverslag
17/10/2014 > Vervolg berichtgeving over invoering WNT II: wetgevingsoverleg en plenaire behandeling
09/10/2014 > Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken rondetafelgesprek over WNT II
08/10/2014 > Heeft uw schoolbestuur het beste jaarverslag van Nederland?
08/10/2014 > "Ik verwacht dat toezichthouders hier werk van maken". Pim Breebaart over bestuurdersbeloning hbo
03/10/2014 > Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem. Rapport van de Onderwijsraad
03/10/2014 > Nieuwe CAO voor bestuurders in het primair onderwijs
30/09/2014 > Toezichthoudersconferentie 30 oktober 2014
29/09/2014 > Kabinetsreactie op 2 WRR-rapporten
23/09/2014 > Nulmeting: Monitoring beloningscodes
19/09/2014 > Meer maatwerk binnen passend onderwijs per 1 januari 2018
19/09/2014 > Leerlingendaling. Regeling fusietoets aangepast
19/09/2014 > De letter én de geest. Rapport Commissie Goed Onderwijsbestuur VO
17/09/2014 > Toolkit Toezicht Onderwijs
11/09/2014 > Uitnodiging bijeenkomsten code Goed Bestuur
28/08/2014 > Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs
19/08/2014 > 'Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur!' presentatie Toolkit Toezicht Onderwijs
19/08/2014 > BTW onderwijsvrijstelling herzien
18/07/2014 > Uitkomst overleg VTOI en Bestuurdersvereniging met OCW over WOPO/WNT
10/07/2014 > Topinkomens publieke sector verder verlaagd. Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
30/06/2014 > Algemene Ledenvergadering 30 juni 2014
30/06/2014 > ALV 30 juni 2014: Overeenkomst tussen VTOI en Het Zijlstra Center
04/06/2014 > Enquête: zijn er voldoende goed gekwalificeerde toezichthouders voor de komende jaren?
27/05/2014 > Van tweeluik naar driehoeken. WRR-advies over versterking interne checks en balances
21/05/2014 > Een eigentijds curriculum. Advies van de Onderwijsraad
19/05/2014 > Reactie toezichthouderverenigingen op rapport commissie Behoorlijk Bestuur
15/05/2014 > Actualiteitencollege in Regiobijenkomst te Rotterdam
12/05/2014 > Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Internetconsultatie is gestart
08/05/2014 > Opleidingen najaar 2014
30/04/2014 > 'De dag van het onderwijsbestuur. Aansprekend besturen'
29/04/2014 > Toezichthouden onder de loep. Brochure over intern toezicht in het primair onderwijs
24/04/2014 > Bestuurdersvereniging PO en de VTOI bereiken Onderhandelaarsakkoord cao2014
23/04/2014 > Misschien kunnen parlementsleden toezichthouder worden bij universiteiten
22/04/2014 > PO-Raad in gesprek met de Tweede Kamer
18/04/2014 > Arbeidsvoorwaarden onderwijsbestuurders. Kamerbrief over uitvoering motie-Van Meenen
18/04/2014 > De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2012-2013 en de interne toezichthouder
17/04/2014 > Verslag Regiobijeenkomsten Passend Onderwijs 1 en 3 april 2014
15/04/2014 > Lustrumcongres
29/03/2014 > Wet tegen verzamelen van bijbanen ‘zo lek als een mandje’
28/03/2014 > Toezicht in transitie. Brief bewindslieden OCW over vernieuwing inspectietoezicht
28/03/2014 > Dilemma’s en aandachtspunten bij de WNT-verslaggeving 2013
10/03/2014 > Brief Vaste Kamercommissie OCW over cao bestuurders
07/03/2014 > Doelstelling van 25000 voortijdig schoolverlaters in zicht
05/03/2014 > 'Naar een lerendeeconomie' - kabinetsreactie
05/03/2014 > Leren van de CAO-perikelen
28/02/2014 > Jaarplan 2014
07/02/2014 > Verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht - wetsvoorstel
07/02/2014 > Versterking governance in de praktijk
24/01/2014 > Vakmanschap in het beroepsonderwijs
24/01/2014 > 'Telegraaf geeft onjuiste voorstelling van zaken'
24/01/2014 > Opname continuïteitsparagraaf in het jaarverslag
24/01/2014 > Nieuwe branchecode goed bestuur MBO
23/01/2014 > Eerste 100 bezoekers van de nieuwe website ontvangen het boek 'De Toezichthouder'
17/01/2014 > Persbericht: De feiten cao bestuurders VO
15/01/2014 > VTOI heeft twijfels bij nieuw bezoldigingsmaximum voor bestuurders
09/01/2014 > Kaderbesluit rechtspositie PO vervalt
08/01/2014 > Salaris bestuurders MBO

2013

12/12/2013 > Kabinetsreactie op commissie 'Behoorlijk Bestuur'
05/12/2013 > Indexatie bezoldiging bestuurders 2014
04/12/2013 > Cao Bestuurders VO 2014 getekend
04/12/2013 > Beloningcode Bestuurders MBO rond
03/12/2013 > Dyade Bestuurbokaal 2013
02/11/2013 > Aansprakelijkheid Toezichthouders wordt aangescherpt
22/11/2013 > Inleiding en discussie over Integriteit door Hans van den Heuvel
22/11/2013 > ALV 18 november inspirerende bijeenkomst
14/11/2013 > Notitie CPB ‘De governance van semi-publieke instellingen’
13/11/2013 > Falende toezichthouder kan gestraft worden
10/11/2013 > Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland
10/11/2013 > De kwaliteit van onderwijs in Nederland baart zorgen
15/10/2013 > Minister Bussemaker positief over SBB samenwerking onderwijs bedrijfsleven
11/10/2013 > Reactie toezichthoudende verenigingen op rapport commissie Halsema
10/10/2013 > Lerarenagenda 2013 - 2020
09/10/2013 > Agenda versterking bestuurskracht overzicht van maatregelen en acties
11/10/2013 > Info cursussen, congressen en bijeenkomsten
04/10/2013 > Agenda versterking bestuurskracht
26/09/2013 > SCP rapport Samen-scholen
23/09/2013 > Dyade Bestuursbokaal 2013 voor het beste jaarsverslag
20/09/2013 > Nationaal Onderwijsakkoord
19/09/2013 > 'Een lastig gesprek' Advies Commissie Halsema
19/09/2013 > Evaluatie CodeGoed Bestuur BVE
11/07/2013 > PERSBERICHT CAO BESTUURDERS VO
13/06/2013 > LeerKRACHT: 'Elke dag samen een beetje beter'
13/06/2013 > Terugblik op de ALV van 10 juni jl.
13/06/2013 > Brief inzake Versterking bestuurskracht
03/05/2013 > Ledenraadpleging Cao VO
03/05/2013 > Regiobijeenkomsten Bestuurskracht
26/04/2013 > Goede link naar het Onderwijsverslag 2011 - 2012
25/04/2013 > Autonomie verplicht tot versterking bestuurskracht
24/04/2013 > Onderwijsverslag 2011 - 2012
24/04/2013 > Enquete Scholing en Onderwijs Voorjaar 2013
24/04/2013 > Onderwijs in krimpregio’s en de rol van de toezichthouder - oproep
24/04/2013 > Dag van het Toezicht 2013 in het teken van de kwaliteit van het onderwijs
09/04/2013 > Handreiking bij CAO bestuurders PO 2013
13/03/2013 > Eerste CAO voor professionele Bestuurders in het Primair Onderwijs ondertekend
14/03/2013 > Stichting leerKRACHT zoekt schoolcoaches
14/03/2013 > Activiteiten bestuur en voorzitter VTOI januari – april
13/03/2013 >Verzoek medewerking onderzoek onder leden
06/03/2013 > Persbericht CAO Bestuurders PO
21/02/2013 > BTW-plicht (2)
14/02/2013 > 

2012

17/12/2012 > Voortgang onderhandelaarsakkoord cao PO
14/12/2012 > VTOI Nieuws december 2012
30/11/2012 > Beleidsplan 2013 - 2016 en Jaarplan 2013
26/11/2012 > Bijeenkomsten voor toezichthouders onderwijs inzake nieuwe regels btw.
26/11/2012 > Stand van zaken cao bestuurders PO
05/11/2011 > Nieuwsbrief 33 extra editie
19/10/2011 > Brief aan (in)formateur(s)
28/09/2012 > Standpunt bestuur inzake BTW heffing commissarissen en toezichthouders
16/07/2012 > Verslag Dag van het Toezicht 7 juni 2012
13/07/2012 > BTW heffing beloning toezichthouders
25/06/2012 > Nieuwsbrief nummer 31
02/05/2012 > 7 Juni 2012 Congres toezichthoudende verenigingen soft skills voor eenkrachtig toezicht
02/05/2012 > Michael Sandel ‘What Money Can’t Buy, the moral limits of markets’
02/05/2012 > De vertekening van de achteruitkijkspiegel
23/04/2012 > Woord van welkom op De Dag van het Toezicht 2012 door de voorz. drs. P.J.A.M. Hettema
23/03/2012 > Nieuwsbrief nummer 30: Bestuurscrises in het Nederlandse onderwijs
01/03/2012 > Hoorzitting Passend Onderwijs 29 februari 2012
10/02/2012 > Toezicht in publieke sector is niet transparant
09/02/2012 > ROC Amarantis kampt met grote tekorten
09/02/2012 > Stand van zaken CAO VO
09/02/2012 > WNT per 1 januari 2013 van kracht Ministers SZW en OCW achter CAO VO bestuurders

2011

15/12/2011 > Minister stelt sectoraal bezoldigingsmaximum WNT
08/12/2011 > Vragenformulier toepassing CAO VO
18/11/2011 > Reactie VTOI op brief AOb aan Tweede Kamer inzake WNT
16/11/2011 > Pieter Hettema nieuwe voorzitter VTOI
16/11/2011 > Directeurendag PO raad
16/11/2011 > Toelichting nieuwe vakantieregeling
16/11/2011 > Toezichtkader BVE 2012
13/10/2011 > Eerste CAO voor bestuurders in het voortgezet onderwijs
19/10/2011 > Onderwijstoezicht en kwaliteit van het onderwijs
19/10/2011 > PO-Raad gaat zelf volledige CAO afsluiten
15/07/2011 > ALV stemt in met bevoegdheid aangaan CAO
23/06/2011 > Nieuwsbrief juni 2011
05/05/2011 > 9 juni: VTOI in gesprek met toezichthouders HBO
22/03/2011 > Nieuwsbrief nummer 26
28/01/2011 > Beloning onderwijsbestuurders gelimiteerd

2010

14/12/2010 > De Nieuwsbrief nummer 25
25/11/2010 > VTOI bespreekt hoge salarissen onderwijs
26/11/2010 > Presentatie handleiding 'Toezichten Werkgeverschap'

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl