Nieuws Archief

2018

24/07/2018 > Geen nieuwe cao Bestuurders VO: overleg opgeschort!
12/07/2018 > Nieuwsselectie onderwijs en kinderopvang - week 27 en 28
29/06/2018 > Nieuwsselectie onderwijs en kinderopvang - week 25 en 26
13/06/2018 > Nieuwsselectie onderwijs en kinderopvang - week 23 en 24
01/06/2018 > Nieuwsselectie Kinderopvang en Onderwijs - week 21-22
18/05/2018 > Nieuwsselectie Kinderopvang en Onderwijs - week 19-20
04/05/2018 > Nieuwsselectie Kinderopvang en Onderwijs - week 17-18
25/04/2018 > De Dag van het Toezicht 2018 - Koersvast toezicht houden in een netwerksamenleving
20/04/2018 > Nieuwsselectie Kinderopvang en Onderwijs - week 15-16
06/04/2018 > Bestaansrecht van cao voor bestuurders staat niet ter discussie!
06/04/2018 > Nieuwsselectie Kinderopvang en Onderwijs - week 13-14
29/03/2018 > VTOI-NVTK en BvPO op koers! Vrijdag 23 maart 2018
23/03/2018 > De bestuurlijke inrichting en bezoldiging van bestuurders in het PO
21/02/2018 > Reactie op voorstellen 'Stop weglekkende onderwijsmiljoenen' van Kamerleden Kwint en Westerveld

2017
22/12/2017 > Cao Bestuurders PO verlengd!
21/12/2017 > Update CAO bestuurders VO
01/12/2017 > Sfeerimpressie najaarsconferentie VTOI-NVTK
31/10/2017 > Geert van der Tang benoemd als nieuwe directeur VTOI-NVTK
19/10/2017 > Regeerakkoord Rutte III
12/07/2017 > Onderhandelingen cao Bestuurders PO
07/07/2017 > Fusie VTOI en NVTK is een feit!
31/05/2017 > Algemene ledenvergadering maandag 19 juni 2017
10/04/2017 > Ontwikkeling VTOI - Academie
07/04/2017 > Startbijeenkomst sectorplatforms VTOI
23/03/2017 > Wet Normering Topinkomens werpt vruchten af!
24/02/2017 > Themabijeenkomsten voorjaar 2017
21/02/2017 > Cao Bestuurders VO 2017 getekend!
25/01/2017 > OCW Beleidsnieuws week 3 & 4
13/01/2017 > Onderhandelingsresultaat CAO bestuurders VO
13/01/2017 > OCW Beleidsnieuws week 1 & 2

2016
30/12/2016 > OCW Beleidsnieuws week 50, 51 & 52
22/12/2016 > Visierapport over intern toezicht in het onderwijs in ontvangst genomen door Minister Bussemaker
16/12/2016 > Fiscale spelregels rondom de honorering van toezichthouders
12/12/2016 > OCW Beleidsnieuws week 48 & 49
09/12/2016 > Wijzigingen Regeling bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2017
02/12/2016 > Uitreiking Dyade Bestuursbokaal
30/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 46 & 47
28/11/2016 > Sfeerimpressie ALV 14 november 2016
21/11/2016 > Verslag voortgang onderhandelingen CAO Bestuurders VO
16/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 44 & 45
04/11/2016 > Cao Bestuurders PO ondertekend!
01/11/2016 > OCW Beleidsnieuws week 43
21/10/2016 > Verslag start onderhandelingen cao Bestuurders VO
20/10/2016 > OCW beleidsnieuws week 40, 41 en 42
03/10/2016 > OCW beleidsnieuws week 38 en 39
09/09/2016 > Regiobijeenkomsten najaar 2016
20/07/2016 > Onderhandelaarsakkoord cao Bestuurders PO
17/06/2016 > Onderhandelingen CAO Bestuurders PO 2016- 2017
13/04/2016 > De Staat van het Onderwijs
30/03/2016 > Afschaffing fictief dienstverband: wat verandert er voor u?
11/03/2016 > Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015
04/03/2016 > Passend Onderwijs vraagt om 'supergovernance'. Vlugschrift over governance in samenwerkingsverbanden
12/02/2016 > Afschaffing fictieve dienstbetrekking door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

2015

14/12/2015 > Verslag regiobijeenkomst Passend Onderwijs, 1 december 2015
04/12/2015 > Gevolgen WNT2 inschaling bestuurders PO en VO
02/12/2015 > Rapport van de commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden en de reactie van minister Bussemaker (OCW)
26/11/2015 > Gevolgen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) voor interne toezichthouders
20/11/2015 > Van afvinken naar aanspreekbaarheid
20/11/2015 > Aanpassing cao bestuurders PO 2015
13/11/2015 > Nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs
22/10/2015 > Interactieve bijeenkomst 'Versterking relatie intern en extern toezicht'
02/10/2015 > Inbreng van de VTOI tijdens het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht
14/09/2015 > Nieuwe opleidingsdata najaar 2015
11/09/2015 > Nettopensioenregeling bestuurders VO door ABP
08/09/2015 > Brief Loyalis aan bestuurders
21/08/2015 > Leerlingendaling
14/07/2015 > Conferentie 'Antwoorden bij VerAntwoorden'
08/07/2015 > Onderhandelingsresultaat cao VO 2015

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl