Informatieavond Toezichthouders en de Wet DBA (opting-in, vrijwilligersregeling en modelovereenkomst

De Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Voor toezichthouders speelt een andere dynamiek. Per 1 januari 2017 vervalt namelijk de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en leden van de Raad van Toezicht. Wat betekent dit nu voor u? Is er een modelovereenkomst nodig? Geldt de vrijwilligersregeling? Wanneer kan ik gebruik maken van de opting-in-regeling en welke voordelen en nadelen kleven daaraan vast? Wat als ik een BV heb, kan ik mijn toezichthoudersfunctie dan vanuit de BV doen? Hoe zit het met de btw in al deze situaties? Moet ik zelf een factuur uitreiken of is het handiger om dat vanuit de instelling te laten doen (self-billing)? Hoe raakt dit de WNT en de werkkostenregeling?

 

Wij hebben mr. M.J. (Marjon) van Ginhoven en mr. E.M. (Martijn) Poortman van Deloitte bereid gevonden om speciaal voor onze leden een informatieavond te houden waarin al deze vragen en meer aan bod komen. Deloitte heeft een rol gespeeld bij de wijziging in de Wet op de loonbelasting, waarmee de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders per 1 januari 2017 is komen te vervallen. Het doel van deze avond is u te voorzien van voldoende informatie, zodat u een goede afweging kunt maken in 2017 over hoe u vanuit fiscaal oogpunt uw toezichthoudersrol gaat invullen en zodat u weet op welke manier facturatie en uitbetaling het meest eenvoudig en zo optimaal mogelijk geregeld kunnen worden. Om in ieder geval al enige onrust weg te nemen, heeft Deloitte ons laten weten dat voor toezichthouders een modelovereenkomst niet persé nodig is. Immers, het is inherent aan de onafhankelijke positie van toezichthouders dat er geen sprake kan zijn van een gezagsverhouding tussen de instelling en de toezichthouder. Door de afwezigheid van een gezagsverhouding is er geen sprake van een dienstbetrekking en heeft u geen modelovereenkomst nodig om de dienstbetrekking uit te sluiten. Dat een overeenkomst soms wel handig kan zijn om afspraken over en weer vast te leggen, komt ook aan bod.
 

Wilt u als toezichthouder precies horen wat de Wet DBA nu voor uw positie betekent? Schrijf u dan nu in voor deze informatieavond van de VTOI en Deloitte, speciaal en alleen gericht op toezichthoudende leden. Deze avond wordt gehouden op donderdag 15 december 2016 van 17.30 uur tot 20.00 uur. De locatie is cursus-en vergadercentrum Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Gezien het tijdstip wordt er uiteraard voor wat te eten gezorgd. Tijdens, maar ook aan het einde van de informatieavond is er gelegenheid om de specialisten van Deloitte vragen te stellen.  U kunt zich per e-mail (bureau@vtoi.nl) opgeven via deze link, vermeldt u hierbij uw alstublieft uw gegevens (naam en organisatie waar u toezichthouder bent).

We hopen u te ontmoeten!

Namens Deloitte: Mr. Marjon van Ginhoven en mr. Martijn Poortman
Namens bureau VTOI: Ton du Burck, directeur

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl