Fiscale spelregels rondom de honorering van toezichthouders

Donderdag 15 december 2016 hebben mr. M.J. (Marjon) van Ginhoven en mr. E.M. (Martijn) Poortman van Deloitte informatie en uitleg gegeven over een fiscale spelregels rondom de honorering van toezichthouders. Er is gesproken over een aantal actuele onderwerpen, waaronder de wet DBA, vrijwilligersvergoeding, de opting-in-regeling, self-billing, de WNT en de werkkostenregeling.

Ook is er gesproken over de door de VTOI beschikbaar gestelde modelovereenkomst. Deze is niet vereist voor toezichthouders. Het is inherent aan de onafhankelijke positie van toezichthouders dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de instelling en de toezichthouder. Om deze reden is er geen dienstbetrekking en is daarom een model-overeenkomst geen vereiste. Het is wel zeer aan te bevelen, afspraken vast te leggen tussen uzelf en de organisatie. Daarvoor is deze overeenkomst van de VTOI goed bruikbaar.
De informatie die Marjon en Martijn tijdens deze avond hebben verspreid, willen we graag breder met onze leden delen. Hiervoor hebben zij het volgende document beschikbaar gesteld: Fiscale spelregels voor commissarissen en toezichthouders; handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017. In deze handreiking is een stroomschema opgenomen, waaruit u kunt herleiden welke situatie op u van toepassing is en wat hiervan de consequenties zijn. Wel willen we nog aangeven, dat deze handreiking met bijbehorende toelichtingen en bijlagen uitsluitend dient ter algemene informatie en niet is bedoeld als uitputtend advies. U kunt het document via deze link downloaden.


 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl