VTOI Congres 'Waardegericht toezicht' 2017

Hierbij nodigen wij je, namens de VTOI, van harte uit op het congres 'Waardegericht toezicht' in het 'NBC' in Nieuwegein.

Vrijdag 7 april 2017 van 08.30/ 09.30 – 17.00 uur

Thema van de toekomst
De veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en kinderopvang vragen om een andere benadering van het toezicht. De VTOI heeft daarom de Commissie Boutellier de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen over toezicht dat daarmee rekening houdt. En wat dat betekent voor de toezichthouder? De VTOI wil hiermee een impuls geven aan de discussie over de kwaliteit van het toezicht.
Over de Visienotitie 'Beter toezien; Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop' zei minister Jet Bussemaker van OCW: "Het visierapport is een inspiratie voor de reflectie van de raad van toezicht op hun rol en taak". En dat wil de
VTOI graag expliciet maken op De Dag van het Toezicht.

Waarom?
Het onderwijs is een van de grondslagen van de continuïteit van onze samenleving. Maar ten aanzien van het onderwijs zijn de verwachtingen bij uitstek hoog gespannen. Van oudsher draagt de ene generatie haar waarden, vaardigheden, kennis en wijsheid over aan de volgende – in de hoop en met het doel dat die het beter gaat doen.

'De jeugd heeft de toekomst', wordt graag gezegd.
De passie van betrokkenen bij het onderwijs (leerkrachten, directies en toezichthouders) zou hier wel eens mee te maken kunnen hebben: het onderwijs vertegenwoordigt hoop – met alle consequenties vandien.

Betekenis voor de toezichthouder
Toezicht moet mogelijk maken wat er toe doet en begrenzen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om inzicht in de dynamiek binnen een school en veronderstelt tevens een goed begrip van de externe condities waaronder deze dynamiek zich voltrekt. Dat kan niet zonder verhaal. De hoop van het onderwijs en de passie van professionals dienen begeleid te worden door toezichthouders die geïnformeerd en met gezag kunnen meedenken en meesturen. Dat laat zich niet beperken tot de instrumentele kant van de onderwijsorganisatie.
De toezichthouder moet ook inhoudelijk gesprekspartner kunnen zijn van de schoolbestuurders en van de schoolgemeenschap en haar omgeving. Meestal gaat de aandacht uit naar het toezicht op de bedrijfsvoering en op de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe zit het met het toezien op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs? Daar gaat dit VTOI-Jaarcongres over.

Programma
VTOI-voorzitter Corrie Noom opent het Jaarcongres en is tevens dagvoorzitter. Prof.dr. Hans Boutellier, voorzitter Commissie Boutellier, legt met zijn inleidende toespraak over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en de kinderopvang een stevige basis voor het plenaire debat dat daarna volgt.
Op ludieke, maar prikkelende wijze zal vervolgens een cabaretier het ochtendprogramma afsluiten. Na de lunch starten de workshops en rondetafelgesprekken in twee rondes met tussendoor een pauze.
Daarna spreekt VTOI-voorzitter Corrie Noom het slotwoord uit, en nodigt alle aanwezigen uit voor de netwerkborrel.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor 7 april 2017. Annulering na die tijd is niet mogelijk.
U kunt zich altijd laten vervangen door een collega. Bij tijdige annulering wordt € 95.- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht.

Kosten

€ 325.- per persoon (excl. BTW) voor leden VTOI
€ 525.- per persoon (excl. BTW) voor niet-leden
Bij aanmelding van twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie geldt een korting van 15% per persoon.
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een factuur.
Uiterlijk op vrijdag 1 april 2017 ontvangt u het definitieve programma, de workshopindeling, de deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Congresfolder

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl