VTOI-NVTK Toezien

2018

Toezien 3 - maart 2018

Toezien 3 - juni 2018

2017

Nieuwsbrief 51 - maart 2017
Interview met de vicevoorzitters van de PO-Raad en de VO-raad
'Beter toezien' en de versterking van de governance in het funderend onderwijs

Nieuwsbrief 52 - juni 2017
Terugblik op het VTOI-congres 2017
Toezien op de maatschappelijke waarde van onderwijs en kinderopvang

Toezien 1 - September 2017
Fusie een feit
VTOI en NVTK: Samen Toezien

Toezien 2 - december 2017

2016

Nieuwsbrief 47 - maart 2016
Dag van het toezicht 8 april 2016
Tijdperk van verandering of verandering van tijdperk?

Nieuwsbrief 48 - juni 2016
Terugblik op de Dag van het Toezicht 2016
Inspelen op veranderingen moet

Nieuwsbrief 49 - september 2016
Debat van het Onderwijsbestuur
Van aansprakelijkheid naar aanspreekbaarheid

Nieuwsbrief 50 - december 2016
Visienotitie VTOI
Toezien op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs

2015

Nieuwsbrief 43 - maart 2015
Professor Goos Minderman over het VTOI-congres 2015
'Toezichthouders zijn nu aan zet'

Nieuwsbrief 44 - juni 2015
Thom de Graaf over ontwikkelingen in en rond het hbo
'De politiek perkt de ruimte voor instellingen onnodig in'

Nieuwsbrief 45 - september 2015
In gesprek met Jan van Zijl (MBO Raad)
'We moeten kinderen leren met verandering om te gaan'

Nieuwsbrief 46 - december 2015
In gesprek met Paul Schnabel, voorzitter Platform Onderwijs2032
Opleiden tot vaardige, waardige en aardige burgers

2014

Nieuwsbrief 39 - maart 2014
Mijntje L├╝ckerath-Rovers (Nationaal Commissarissen Onderzoek)over de gewenste ontwikkeling van de rollen van toezichthouders
Minder toezicht, meer advies

Nieuwsbrief 40 - juni 2014
WRR-advies 'Van tweeluik naar driehoeken'
Versterking interne checks and balances bij semipublieke organisaties

Nieuwsbrief 41 - september 2014
Eindrapport Commissie Goed Onderwijsbestuur VO
De letter en de geest

Nieuwsbrief 42 - december 2014
In gesprek met Edith Hooge
Het belang van goed bestuur en toezicht wordt onvoldoende onderkend

2013

Nieuwsbrief 35 - maart 2013
Hoofdinspecteur Rick Steur over toezicht op bestuurlijk handelen
Amarantis als katalysator

Nieuwsbrief 36 - juni 2013
Kwaliteit van het onderwijs en de interne toezichthouder
Het voorkomen van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs

Nieuwsbrief 37 - september 2013
Inleiding op het thema
Krimp in het onderwijs

Nieuwsbrief 38 - december 2013
Verslag van een rondetafelgesprek
Ontwikkelingen in het onderwijs en de betekenis ervan voor toezichthouders

2012

Nieuwsbrief 30 - maart 2012
Bestuurscrises in het Nederlandse onderwijs:
incidenten of weeffouten?

Nieuwsbrief 31 - juni 2012
Het jaar van de transitie van de VTOI
Op weg naar het beleidsplan 2013-2016; terugblik op twee paneldiscussies met leden

Nieuwsbrief 32 - september 2012
Effectief toezicht door Policy Governance®

Nieuwsbrief 33 - november 2012
Bestuurscrises in het Nederlandse onderwijs:
incidenten of weeffouten?

Nieuwsbrief 34 - december 2012
VTOI op weg naar 2016
Highlights uit het Beleidsplan 2013 - 2016

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl