De Dag van het Toezicht 2017 - Waardegericht Toezicht

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde "Dag van het Toezicht". Meer dan 420 toezichthouders kwamen bij elkaar om elkaar te ontmoeten rondom het thema "Waardegericht Toezicht". Centraal stond, was de veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van het onderwijs en kinderopvang die hierdoor vraagt om een andere benadering van het toezicht. Professor Hans Boutellier gaf in zijn keynote lezing aan dat toezicht mogelijk moet maken wat er toe doet en begrenzen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om inzicht in de dynamiek binnen een school en veronderstelt tevens een goed begrip van de externe condities waaronder deze dynamiek zich voltrekt. Dat kan niet zonder verhaal. De hoop van het onderwijs en de passie van professionals dienen begeleid te worden door toezichthouders die geïnformeerd en met gezag kunnen meedenken en meesturen. Dat laat zich niet beperken tot de instrumentele kant van de onderwijsorganisatie. Er moet ook worden toegezien op de waarden, de maatschappelijke kant van het toezichthouden. Onder leiding van Corrie Noom was er na de inbreng van Prof. Boutellier volop de gelegenheid om vragen te stellen en hier met elkaar over in debat te gaan. Het ochtendprogramma werd afgesloten door de cabaretier Erik van Muiswinkel. Hij gaf zijn visie op het thema zijn eigen kenmerkende manier. Na de lunch, die vooral gebruikt werd om elkaar te ontmoeten en bij te praten, hadden alle deelnemers de keuze uit het volgen van twee workshops uit het uitgebreide programma. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.

De Dag van het Toezicht 2017

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl