Fusie VTOI en NVTK is een feit!

Persbericht

 

Sinds 1 juli 2017 zijn de VTOI en de NVTK gefuseerd naar één vereniging voor toezichthouders uit de kinderopvang en álle onderwijssectoren. De naam van de nieuwe vereniging is VTOI-NVTK. De VTOI-NVTK maakt zich hard voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang vanuit een maatschappelijk perspectief.

De fusie past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, die ons laten zien dat instellingen voor kinderopvang en scholen meer en meer de samenwerking met elkaar zoeken op zowel organisatorische als inhoudelijke gronden. Deze samenwerking kan doorgetrokken worden naar toezichthouders. Beide toezichthoudersverenigingen slaan daarom de handen ineen om het interne toezicht binnen organisaties van kinderopvang en onderwijs nog verder te versterken.

De VTOI-NVTK is met 3000 leden het grootste landelijk netwerk van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang. De VTOI-NVTK bevordert vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang hun werk betrokken en professioneel kunnen uitvoeren. De samenwerking zal dan ook een impuls geven aan het borgen van een goede governance cultuur voor beide sectoren.

Contact/ aanvullende informatie:
Bureau VTOI-NVTK
E-mail:  bureau@vtoi.nl
Telefoon: 079-3639104

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl