Onderhandelingen cao Bestuurders PO

Afgelopen week hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen de VTOI en de BvPO. Op de agenda stonden het rapport van Loek van Noort over de afwijkingen in monitor WNT 2015 en de inzet voor de nieuwe cao. De inzet van de VTOI is besproken met de leden tijdens de expertsessie werkgeverschap van 21 juni jl.

Een belangrijk punt op de agenda was de WNT monitor 2015. Ieder jaar laat OCW een studie verrichten naar de bezoldiging van bestuurders en de honorering van toezichthouders. Namens de cao-partners VTOI en BvPO heeft Loek van Noort een onderzoek uitgevoerd naar de afwijkingen in deze monitor. Hoe komt het dat bezoldigingen boven de normen uitkomen en waar ligt dat aan? Al deze dingen zijn onderzocht door alle jaarverslagen van PO-instellingen uit te zoeken. Het is erg belangrijk dat hier zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het onderzoek zal op een later moment worden gepresenteerd aan de leden van beide verenigingen. Er is tussen de cao-partijen afgesproken na te denken over het vervolg.

De leden van de VTOI hebben de wens neergelegd of men niet kan komen tot een gezamenlijke cao bestuurders PO en VO. Ook de BvPO staat hier positief tegenover en deze vraag zal worden neergelegd bij de Onderwijsbestuurdersvereniging. Verwacht wordt dat de grootste hobbels zullen zijn de verschillen in loongebouwen en bovenwettelijke uitkeringen. Er wordt afgesproken dat  – indien alle verenigingen hier mee verder willen gaan - er een commissie/werkgroep wordt ingesteld die een technische verschilanalyse zal maken. Het resultaat kan dan besproken worden met alle drie de cao-partijen.

De huidige cao zal doorlopen tot 1 januari 2018. De technische wijzigingen die nodig zijn vanwege veranderende wetgeving worden door Paul en Loek aangepast. Najaar 2017 wordt een tweede overleg gepland waarin de inzet zoals besproken aan de orde komt. De overige punten worden genoemd bij de inzet worden besproken als onderdeel van de samenvlechting van de cao bestuurders PO en de cao bestuurders VO. VTOI en BvPO zullen een technische verschilanalyse maken van beide cao’s. Die verschilanalyse kan dan ook besproken worden. U kunt het volledige verslag hier lezen.

Het spreekt vanzelf dat de leden zullen worden geïnformeerd over het vervolg traject. Wilt u ook meedenken in de volgende expertsessie of zijn er vragen/opmerkingen? U kunt contact met ons opnemen via bureau@vtoi.nl.

Namens bestuur en bureau VTOI:

Joke Hubert, Ruud Nijhof en Paul Slier.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl