Opleidingen VTOI-NVTK voorjaar 2018

De VTOI-NVTK werkt voor kennis- en vaardigheidsgerichte opleidingen samen met Avicenna. Wilt u dit voorjaar nog starten met een opleiding op het gebied van toezichthouden? Schrijft u zich dan nu alvast in en verzeker uzelf van een plaats! Een kleine greep uit het veelzijdige aanbod:

Het Nederlandse Onderwijsstelsel
Tijdens deze opleiding worden de essentiële kenmerken van het Nederlandse onderwijsstelsel toegelicht. Ook is er aandacht voor de rollen en bevoegdheden van de verschillende organisaties die samen deel uitmaken van het bestel. Uiteraard worden ook de belangrijkste wetten en vormen van financiering behandeld. De dag wordt afgesloten met een verkenning van beleidsontwikkelingen die vooral voor toezichthouders relevant zijn.

Effectieve communicatie in de boardroom
Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen binnen en met de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen toezichthouder en bestuurder en tussen toezichthouders onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

Ethiek van governance en governance van ethiek
Deze opleiding biedt u gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de raad van toezicht ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het bijzonder van het toezicht zelf. Het heeft een interactieve opzet en deelnemers worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

U kunt het volledige opleidingsaanbod 2018 bekijken via het jaaroverzicht op de website van de VTOI-NVTK Academie Hier kunt u zich ook direct aanmelden voor de gewenste opleiding. Bij vragen kunt u contact opnemen met de VTOI-NVTK Academie via: 0570 76 00 06.

Gun uzelf de kans om uzelf verder te ontwikkelen en andere toezichthouders te ontmoeten. Graag tot ziens op één van de opleidingsdagen!

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl