Vacature De Groeiling

Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting de Groeiling  (financieel-economisch profiel)

De Groeiling verzorgt met ruim 500 personeelsleden in 22 scholen het katholiek en interconfessioneel primair onderwijs aan ca. 5000 kinderen in Gouda en 8 omliggende gemeenten. De stichting spant zich in voor kwalitatief goed en passend onderwijs in een professionele en lerende organisatie; met oog voor het kind, de ouders en de medewerkers. De Groeiling is een actieve samenwerkingspartner in diverse regionale netwerken.   De Groeiling kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is qua kennis en ervaring complementair samengesteld.  Kerntaken van de Raad zijn:
1. Integraal toezicht op kwaliteit van het bestuur en op de kwaliteit van het geboden onderwijs
2. Werkgever van het College van Bestuur 
3. Klankbord voor het College van Bestuur 
4. De eigen professionalisering van de Raad.

De Raad van Toezicht heeft per 1 januari 2018 een vacature en is op zoek naar een

Lid Raad van toezicht (financieel-economisch profiel)

Profiel toezichthouder met een financieel-economisch profiel:
Gezocht wordt een kandidaat met aantoonbare bestuurlijke ervaring en een stevige financieeleconomische achtergrond. Gevraagd wordt affiniteit met het (primair) onderwijs dan wel kennis van de onderwijssector en de ‘eigenheden’ van die sector. Bovendien vragen we van de kandidaat bereidheid om zitting te nemen in de auditcommissie.
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een man.

De kandidaat onderschrijft de doelstelling en identiteit van de stichting; is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te realiseren; heeft het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen, en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen. De kandidaat is integer; heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen, en heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
De kandidaat is bij voorkeur woonachtig in de regio.

Tijdsbeslag en vergoeding
Er zijn jaarlijks 6-8 vergaderingen die in de avonduren plaats vinden, veelal in het bestuursbureau in Gouda. Er is een vergoeding tot een maximum van € 1.500,- per jaar. De Raad van Toezicht beschikt over een scholingsbudget.

Meer informatie:
Meer informatie over De Groeiling is te vinden op de website www.degroeiling.nl. U vindt hier ook een aantal relevante documenten onder de blauwe button ‘De Groeiling’ en ‘download’. Hier treft u o.a. aan: "Profiel leden Raad van Toezicht", "Procedure werving en selectie Raad van Toezicht" en "Reglement Raad van Toezicht". In geval van vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw M. Wijnen-Meijer, tel. 06-16495595.

Uw reactie:
Reacties kunnen tot en met 1 oktober 2017 per e-mail verzonden worden aan: secretariaat@degroeiling.nl o.v.v. ‘vacature Raad van Toezicht’

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl