Vacature Dr. Schaepmanstichting

 

 

De Dr. Schaepmanstichting is per 1 januari 2018 op zoek naar een:

 

Voorzitter Raad van Toezicht m/v

 

 

De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de Gemeente Hengelo. Onder de Stichting ressorteren 11 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 17 locaties zitten 4200 leerlingen. Bij de Stichting werken ruim 400 personeelsleden.

 

Raad van Toezicht

 

De Raad houdt toezicht op het College van Bestuur en toetst het beleid en het functioneren van de Dr. Schaepmanstichting aan de missie en visie.

 

Profielschets

 

U beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en een onderwijs achtergrond. Daarnaast hebt u affiniteit met de grondslag en de doelstellingen van onze stichting.

 

Bent u geïnteresseerd?

 

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij naar onze website, www.drschaepmanstichting.nl onder vacatures. Uw brief met curriculum vitae kunt u, vóór 21 september, sturen naar Raad van Toezicht Dr. Schaepmanstichting, t.a.v mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuypers, Enschedesestraat 68, 7551 EP Hengelo.

 

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Drs. J.G.M. Put, voorzitter Raad van Toezicht (06 – 57 74 47 86) of de heer J.H. Timmen, voorzitter College van Bestuur (074 – 242 45 45). De gesprekken vinden plaats op woensdagavond 4 oktober 2017.

 

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl