Themabijeenkomst "Cyberrisico's en de toezichthouder: hoe staat het met uw awareness?

“Autoriteit persoonsgegevens roept scholen en kinderopvang op zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen”- “Scholen: maak werk van de AVG” - “Het hacken van de school is een koud kunstje”. 

Zomaar een paar nieuwsberichten van de afgelopen weken. Ook voor of juist voor toezichthouders zijn dit vragen om over na te denken . Op 2 november nemen Henri Damen Sjaak Schouteren u graag mee in de oorsprong van de wet en regelgeving, in de diverse vraagstukken rondom van cyberrisico’s en wat hierin de rol en taak is van u als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.

 

Inhoud en achtergrond

Henri Damen: “Als oud- toezichthouder in het onderwijs probeerde ik naar mijn bestuurder niet alleen de klankbordfunctie te vervullen ten opzichte van de reguliere zaken op organisatieniveau, maar ook door vragen te stellen als hem/haar zijnde een belanghebbende in het publieke domein. Eén van de vragen die ik momenteel aan hem zou stellen zou gaan over het onderwerp cyber risico. Bijna een containerbegrip, wat dit kent vele onderdelen. Nieuwe wet - en regelgeving vereist dat een organisatie vóór 25 mei 2018 moet voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). En wat is de strategie ten aanzien van cybersecurity? En hoe zit het met ransom ware? Ik zou mijn bestuurder over deze onderwerpen bevragen en graag willen weten wat de stand van zaken is ten aanzien van deze vraagstukken op zowel praktisch als strategisch niveau”. Op 2 november nemen wij u graag mee in de oorsprong van de wet en regelgeving, in de diverse vraagstukken rondom van cyberrisico’s en wat hierin de rol en taak is van u als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.

 

Sprekers:

Henri Damen en Sjaak Schouteren

Henri Damen is senior accountmanager bij Aon Verzekeringen. Henri focust zich op kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs en welzijnsorganisaties. Hij publiceert wekelijks een blog op linkedin waarin hij ingaat op de diverse risico’s in deze sectoren. Deze blogs leest u ook op www.aononderwijs.nl.

Sjaak Schouteren werkt voor Aon Nederland als Manager Cyber Risk Solution. Sjaak: “Cybersecurity draait steeds meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in ICT-systemen. Het gaat om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de (financiële) gevolgen van cyberrisico's.”

 

Programma

16.00 uur - inloop met koffie en thee
16:30 uur - start inhoudelijk gedeelte gevolgd door een actief gesprek

18.00 uur - afronding met aansluitend een maaltijd en gelegenheid tot ontmoeting en netwerken

 

Locatie

Deze bijeenkomst wordt gehouden in Rotterdam op donderdag 2 november 2017 in het Airport Hotel.  

 

Aanmelden

Deelname is kosteloos, maar we vragen wel of u zich vooraf wilt aanmelden. Dit kan tot maandag 23 oktober 2017. Klikt u daarvoor op deze link. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een deelnemerslijst en routebeschrijving. Ontmoeten wij u op 2 november?

 

Algemene voorwaarden bijeenkomsten VTOI-NVTK

Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor toezichthoudende leden van de VTOI - NVTK. Als u zich aanmeldt voor een kosteloze ledenbijeenkomst, houden wij rekening met uw aanwezigheid. Het kan voorkomen dat u (plots) verhinderd bent. Indien u zich niet van vooraf per e-mail afmeldt (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst), zien wij ons genoodzaakt een bedrag van €45,- voor gemaakte kosten bij u in rekening te brengen. 

 

 

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl