Regeerakkoord Rutte III

Afgelopen week is door de onderhandelaars van de VVD, het CDA, D66 en de CU het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd. Hierin staan de plannen die de formatiepartners de komende jaren willen gaan realiseren.

Er staan een aantal zaken genoemd in het regeerakkoord die van direct belang zijn voor toezichthouders van onze vereniging. Bijvoorbeeld de afspraak dat er onafhankelijk toezicht komt op samenwerkingsverbanden of de afspraak dat de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd (hetgeen kan leiden tot een hogere vraag naar kinderopvang). Na de publicatie van een regeerakkoord worden er door organisaties gewoonlijk reacties gegeven over zaken die genoemd of niet genoemd worden en overzicht van maatregelen per sector/branche. Hieronder vindt u een aantal reacties op het regeerakkoord van sector- profiel- beroeps- en belangenorganisaties die actief zijn in het onderwijs en de kinderopvang.

Verus  VOS/ABB VBS VOO BMK BK PO-Raad VO-Raad AVS VSNU MBO-Raad Vereniging Hogescholen 

Verder komen er in het akkoord ook zaken aan de orde waar u als toezichthouder indirect mee te maken kunt krijgen maar die daardoor niet minder belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan nieuwe wetgeving of het aanpassen van bestaande regelingen op het gebied van arbeidsmarkt/pensioenen/belastingen, de WNT en de Wet DBA.

Het is niet voor iedere maatregel vooraf even duidelijk wat de consequenties zullen zijn voor u als toezichthouder in de kinderopvang of het onderwijs. Op het moment dat er punten uit het regeerakkoord worden besproken in het parlement of wanneer er beleidsregels, wetten e.d. worden aangekondigd; zullen we dit met u delen zoals u dat van ons gewend bent. De tekst van het regeerakkoord vindt u hier.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl