Uitnodiging afscheidsreceptie Ton du Burck

Ton du Burck neemt per 1 januari afscheid van de VTOI-NVTK, waaraan hij vanaf de oprichting in 2004 zijn tijd, energie, kennis en kunde verbonden heeft. Eerst als bestuurslid en secretaris, vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2017, als directeur.
Als dank voor zijn inzet en bijdrage aan de VTOI-NVTK, biedt het bestuur van de VTOI-NVTK  hem een minisymposium en receptie aan, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd!  

Het minisymposium heeft als thema “Terug zien om vooruit te kijken”. Tijdens het minisymposium wordt teruggeblikt om vooruit te zien.
Teruggekeken op een kwart eeuw ontwikkeling in het interne toezicht en vooruit gekeken op wat het interne toezicht de komende tijd te wachten staat.

Aan het minisymposium wordt medewerking verleend door:

  • Jacques Gerards, oud directeur NVTZ en directeur BestAdvies
  • Steven de Waal, Public Space
  • Corrie Noom, voorzitter VTOI-NVTK, die namens het bestuur zal spreken.

Het minisymposium vindt plaats op donderdag 18 januari 2018. De ontvangst is om 13.30 uur, de aanvang om 14.00 uur en eindtijd 15.15 uur. 
Aansluitend is er een informele afscheidsreceptie van 15.15 uur tot 16.30 uur waarvoor u eveneens hartelijk bent uitgenodigd. De locatie is het Spoorwegmuseum in Utrecht.

U kunt zich aanmelden via deze link. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang! Mogen wij u op donderdag 18 januari begroeten?

Bestuur en bureau VTOI-NVTK

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl