Sfeerimpressie najaarsconferentie VTOI-NVTK

Op 13 november 2017 hield de VTOI-NVTK voor het eerst een najaarsconferentie waaronder de eerste algemene ledenvergadering als gefuseerde vereniging. We zijn als bestuur en bureau erg blij dat we zoveel leden hebben mogen ontmoeten! Leiderschapsdeskundige Joep Schrijvers gaf verrassende inzichten ten aanzien van de vraag wat de kerneigenschappen van goed leiderschap zijn en op welke manier wij deze als toezichthouders kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. In aansluiting hierop hebben de leden tijdens tafelsessies gesproken over het verenigingsmanifest. Op de algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met de strategische beleidsagenda voor 2018, de begroting, de nieuwe handreiking honorering en de herbenoeming van twee bestuursleden. Om iedereen een beeld te geven van de sfeer en de energie van deze geslaagde bijeenkomst is er een korte film gemaakt.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl