Vacature Kalisto

Vacature: 2 leden Raad van Toezicht Basisonderwijs

(Er wordt een ervaren lid gezocht en een lid waarvoor dit de 1e rol als toezichthouder kan zijn)

Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! is een groep van 14 katholieke en 2 oecumenische scholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, in het noordwesten van de provincie Utrecht. Kalisto heeft ongeveer 3.800 leerlingen en 380 personeelsleden. Kalisto komt uit het oud-Grieks en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze ambitie om het beste uit onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Kalisto wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur en heeft een professioneel stafbureau met 4 medewerkers dat het College van Bestuur en het directieberaad ondersteunt.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Kalisto. Ook bewaakt de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting en staat zij het College van Bestuur met raad en daad ter zijde.

De vacatures en de kandidaat
Per april 2018 zijn er door het reglementair aftreden van twee leden een tweetal vacatures.

Lid raad van toezicht, aandachtsgebied bedrijfsvoering waaronder financiën
Lid raad van toezicht, aandachtsgebied human resource management en development

De beoogde kandidaten zijn deskundig op één of meerdere van de hiervoor genoemde terreinen, met een brede blik op onderwijs en bestuur. De nieuwe leden zijn sparringpartner voor het College van Bestuur op actuele vraagstukken als in- dan wel uitbesteden van (delen van) de financiële functie en de facilitaire functie. Zij denken mee over het beleidsrijker maken van de begroting en het verbinden van uitgaven en investeringen aan metingen en resultaten.

Een uitgebreid profiel dat gedetailleerde informatie geeft over de werkzaamheden, de wensen en eisen, de tijdsinvestering en de voorwaarden is te vinden op de website van Kalisto.

Praktische informatie en procedure
Als u zich in een van beide profielen herkent, horen wij graag van u.

Uw brief en CV kunt u, bij voorkeur per mail, versturen aan Kalisto Boeiend Basisonderwijs! ter attentie van Gerard Couprie, Beleidsmedewerker HR, couprie@kalisto-basisonderwijs.nl. We zien uw reactie graag uiterlijk 8 januari 2018 tegemoet. De gespreksronde is gepland op 18 januari 2018 tussen 17.00 en 22.00 uur.

Voor meer inhoudelijke informatie over Kalisto en over deze vacatures verwijzen we graag naar de website van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! https://kalisto-basisonderwijs.nl

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl