Cao Bestuurders PO verlengd!

 

Beste leden,

De BvPO en de VTOI-NVTK hebben nog wat meer tijd nodig om de mogelijkheden van een harmonisering van de cao voor bestuurders in het PO en die in het VO verder te onderzoeken. Om deze reden en vanwege overige ontwikkelingen ten aanzien  van de cao Bestuurders zijn de cao-partners in goed overleg tot het besluit gekomen de huidige cao Bestuurders PO nog eens zonder wijzigingen te verlengen met 3 maanden tot en met 31 maart 2018".

Donderdag 21 december 2017

Namens het bestuur van de VTOI-NVTK:              Namens het bestuur van de BvPO:

Joke Hubert, delegatieleider cao-commissie        Bert Nelissen, voorzitter

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl