Vacature Stopoz

Vacature Raad van Toezicht (RvT) Stopoz Medio 2018

Algemene informatie

Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Onze missie (de basis voor ons handelen), is het waarborgen en stimuleren van uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een school(werk)klimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en hun talenten kunnen laten zien. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

De bestuurder is de voorzitter van het éénhoofdig CvB. Geeft leiding aan de directeuren, hoofd bestuursbureau en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Opdracht is voortdurende verbetering van het onderwijs te faciliteren en samenwerkingskansen te zoeken en te benutten. Bovendien het verder creëren van meerwaarde door slimme gemeenschappelijke bedrijfsvoering en sturing op kennisdeling en samenwerking.

In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van twee leden medio 2018 is Stopoz op zoek naar

2 leden voor de Raad van Toezicht (profielen ‘Voorzitter’ en ‘Financieel’)

Functieprofiel
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene zaken van de organisatie en onderwijsinstellingen. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor het CvB en waakt over goed bestuur. Tevens is de RvT adviseur en sparringpartner van het CvB.

Van een lid van de RvT met financieel profiel wordt verwacht dat hij/zij:

  • Doel en grondslagen van Stopoz, als stichting voor openbaar primair onderwijs, onderschrijft en meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
  • Een uitstekend analytisch vermogen heeft (hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden, voldoende kritisch vermogen) en in staat is om de hoofdlijnen van het beleid van Stopoz te beoordelen;
  • Integriteit en authenticiteit hoog in het vaandel heeft;
  • Voldoende tijd beschikbaar heeft om zijn/haar taken naar behoren uit te voeren;
  • Onafhankelijk, kritisch en sociaal betrokken is, ook t.o.v. de binnen Stopoz aanwezige geledingen (zoals CvB, GMR, leerkrachten, leerlingen, ouders);
  • Een natuurlijk sparringpartner en een teamplayer is met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking;
  • Een positief-kritische houding ten opzichte van het CvB heeft en toezicht houdt op een stimulerende wijze met een open en heldere communicatiestijl.
  • Regionale binding is een pre.

Informatie en procedure
Nadere informatie over deze vacatures kan worden verkregen bij:

  • De heer Anton Rutgers, voorzitter RvT, tel.: 06 41864183
  • De heer Farid Lahri, lid RvT financieel, tel.: 06 33 177 528

Gegadigden kunnen hun belangstelling vóór 19 februari 2018 kenbaar maken en hun motivatiebrief en Curriculum Vitae richten aan de Benoemings Advies Commissie van Stopoz, ter attentie van: bac.rvt@stopoz.nl

Verdere informatie over de vacature, Stopoz en de Stopoz scholen kunt u vinden op de website: www.stopoz.nl

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl