Vacature Stichting Penta

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar:

een lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied: levensbeschouwelijke Identiteit.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert zeven maal per jaar, waarvan twee maal gezamenlijk met de GMR.

De diverse commissies komen meerdere malen per jaar bij elkaar en fungeren mede als klankbord voor de bestuurder.

Het nieuwe RvT-lid zal zitting nemen in de Commissie Onderwijs & Identiteit.

De Raad van Toezicht heeft diverse rollen, namelijk:

  • toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur (= bestuurder) en op de gang van zaken binnen de stichting;
  • klankbordfunctie richting bestuurder en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • werkgeversrol richting bestuurder.

Wat zoeken wij in een kandidaat?

  • Kennis en inzicht in levensbeschouwelijke vraagstukken (en in staat zijn over deze vraagstukken na te denken in een onderwijscontext).
  • Iemand met toezichthoudende ervaring.
  • Iemand met—zo mogelijk—een relevant netwerk in de regio.

Meer gedetailleerde informatie over Stichting Penta én over deze vacature vindt u op onze website.
Uw reactie ontvangen wij graag voor 17 februari 2018 via rvt@stichtingpenta.nl.
Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op dinsdag 6 maart, ‘s avonds.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl