VTOI-NVTK Congres 'Koersvast toezicht houden in een netwerksamenleving' 20 april 2018

Congresthema

Waardegericht toezien heeft consequenties. Het vraagt om koersvast toezicht houden. Ter illustratie: u als toezichthouder krijgt meer en meer te maken met de verschillende belanghebbenden en netwerken waar u of de organisatie binnen participeert. Voor de dagelijkse praktijk van het toezicht houden kan dit nieuwe vragen opleveren. Hoe verhoudt u zich in uw rol als werkgever en adviseur tot al deze netwerken? Hoe houdt u contact met alle belanghebbenden? Hoe doet u dat rol zuiver? Faciliteert u en faciliteren wij genoeg vernieuwingskracht? Graag willen we hier op ons jaarcongres samen met u over nadenken.

Jules en Lambert Koster zullen het ochtendgedeelte van het jaarcongres voor hun rekening nemen. Jules zal ons vanuit een historisch perspectief inzichten meegeven over innovatieve manieren van toezichthouden en nieuwe vormen van organiseren van toezicht en bestuur in een netwerksamenleving. Direct aansluitend hierop zal Lambert een inspiratielezing geven waarbij hij ingaat op de praktische vertaling van de inzichten van Jules en zal stilstaan bij vraag-gedreven innovatie bij toezicht houden op basis van de wetenschappelijke methode service design thinking.

Na de lunch bieden wij twee soorten programma's aan. U kunt kiezen uit een carrousel van verschillende deelsessies met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van governance óf u kunt onder begeleiding aan de slag in één van de werkateliers met de methodiek service design thinking. Aan de hand van verschillende casussen leert u vraag-gedreven innovatie toe te passen bij het toezicht houden in uw eigen organisatie.

Inhoud Congres

Sprekers ochtendgedeelte
Hoorcollege door Jules Koster: Jules Koster is director innovation bij De Baak en werkte hiervoor o.a. bij Nyenrode. De bijzondere aandacht van Jules gaat uit naar vernieuwingsvraagstukken. Jules is er van overtuigd dat op het snijvlak van verschillende sectoren de meest interessante benaderingen van innovatie, verandering en leiderschap gecreëerd kunnen worden.

Inspiratielezing door Lambert Koster: Lambert Koster is programmamaker en associate van De Baak en als senior-trainer verbonden aan het 'De Baak Strategie Programma'. Daarnaast begeleidt hij strategietrajecten in het publieke domein. Zijn stijl kenmerkt zich door het geven van een sterk kader met daarbij praktische tools die de deelnemers zich eigen kunnen maken.

Dagprogramma
09:30 uur Ontvangst deelnemers Algemene Ledenvergadering
10:00 uur Algemene Ledenvergadering (alleen voor toezichthoudende leden VTOI-NVTK)
10:30 uur Ontvangst overige deelnemers aan het VTOI-NVTK Jaarcongres
11:00 uur Welkomstwoord
11:05 uur Hoorcollege door Jules Koster gevolgd door een inspiratielezing van Lambert Koster
12:30 uur Netwerklunch
16:00 uur Verrassende afsluiting gevolgd door borrel

13:30 uur Werkatelier
"Service Design Thinking"
met procesbegeleiders
met korte pauzes tussendoor

13:30 uur Deelsessies ronde 1
14.30 uur Korte pauze
15:00 uur Deelsessies ronde 2

Onder voorbehoud van wijzigingen

Algemene voorwaarden

U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren tot uiterlijk donderdag 29 maart 2018. Kosteloos annuleren ná 29 maart is niet mogelijk.
U kunt na die tijd wel in alle gevallen laten vervangen door een collega.

Locatie

NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Telefoon: 030-6026900

Kosten

€ 295.- per persoon (excl. BTW) voor leden VTOI-NVTK
€ 425.- per persoon (excl. BTW) voor niet-leden
Wanneer er per organisatie twee of meer deelnemers komen, bieden wij u een korting aan van 15% per persoon.

Congresfolder

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl