Vacature Stichting ATOS

Stichting Atos verzorgt openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar en beheert 3 scholen in de gemeente Lingewaard, waaronder een IKC. De raad van toezicht is, samen met het bestuur, eindverantwoordelijk voor de stichting.

Stichting Atos is een kleine stichting en de enige openbare stichting in de gemeente Lingewaard. Ondanks de kleinschaligheid streeft de stichting voortdurend naar verbetering van de onderwijskwaliteit en probeert zij met de tijd mee te gaan.

De stichting heeft een eenhoofdig College van bestuur en een Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. De drie scholen binnen de stichting kennen ieder een eigen directeur.

Per 1 juli 2018 stopt een lid van de Raad van Toezicht. De functie die vacant komt heeft als voornaamste aandachtsgebied personeel en organisatie (P&O). De Raad van Toezicht is op zoek naar een opvolger met kennis en ervaring op het gebied van P&O. Daarom zoekt de stichting

Een lid met als specialisme personeel en organisatie

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht.

 • Onderschrijft het doel en de grondslag van de stichting;
 • Is onafhankelijk, zonder zakelijk belang, vrij van ruggespraak;
 • Is representatief en communicatief vaardig;
 • Beschikt over een breed en relevant netwerk;
 • Beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau;
 • Is een kritisch en analytisch denker;
 • Heeft bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Is maatschappelijk betrokken en op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Beschikt bij voorkeur over aantoonbare bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder;
 • Is goed in staat om rollenscheiding aan te brengen in zijn/haar werk;
 • Is zakelijk en resultaatgericht;
 • Bewaakt de leidende principes en doelstellingen binnen de stichting en ziet toe op de realisatie hiervan door het college van bestuur;
 • Reflecteert kritisch op eigen functioneren en dat van het college van bestuur;
 • Heeft affiniteit met onderwijsvraagstukken en ontwikkelingen op onderwijskundig gebied;
 • Is gemotiveerd en in staat om (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en zich goed voor te bereiden hierop.

Naast deze algemene competenties is kennis en ervaring op het gebied van personeel en organisatie vereist. Dit betekent, onder meer, dat men:

 • op de hoogte is van recente ontwikkelingen rondom regels, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie regelingen in het (primair) onderwijs.
 • het bestuur kan adviseren op het gebied van personeel en organisatie en modern HR beleid
 • zicht heeft op algemene maatschappelijke ontwikkelingen en de raakvlakken met het werkgeverschap in het onderwijs

Heeft u belangstelling of nog vragen over genoemde taken dan kunt u contact opnemen met mw. C. Sahin, voorzitter van de Benoemings Advies Commissie (BAC), via 06-45436692.

U kunt tot 30 maart 2018 per mail reageren op deze vacature. Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht, Dhr. E. Wanningen, emielwanningen@gmail.com. Vermeld in het onderwerp ‘Sollicitatie Raad van Toezicht’

www.stichtingatos.nl

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl