Vacature Strabrecht College

Het Strabrecht College is een school met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het is een dynamische en plezierige school, waar leerlingen optimaal worden voorbereid op een toekomstige plaats in de samenleving. We besteden in ruime mate aandacht aan de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling en vinden het belangrijk dat zowel de leerling als het personeel zich thuis voelt. De schoolt telt ongeveer 1400 leerlingen en ongeveer 150 personeelsleden. De school heeft als grondslag de samenwerking tussen katholieken, protestanten en andere geloofsovertuigingen.

De raad van toezicht van het Strabrecht College zoekt een:

TWEETAL LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT m/v
Een lid voor het aandachtsgebied juridische zaken en een lid voor het aandachtsgebied human resources

De Raad heeft als belangrijkste taak om vanuit een onafhankelijke positie toezicht te houden op het reilen en zeilen van de school. Meer specifiek gaat het hier om toezicht op de manier waarop het bestuur van de school – binnen het Strabrecht is dat de directeur/bestuurder– door de inhoud en de organisatie van het onderwijs bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de school. De RvT heeft daarbij als richtsnoer het belang van zowel de organisatie als het publiek belang.. Vanuit zijn statutaire rol is de RvT de werkgever van het bestuur. De RvT maakt aanstellings- en werkafspraken met de bestuurder en beoordeelt deze ook periodiek. Tevens is zij sparring partner in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur/bestuurder staat. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. 

Profiel: Voor zowel het aandachtsgebied juridische zaken als voor het gebied human resources zoekt de Raad van Toezicht een tweetal leden. Voor beide leden is inzicht in bedrijfskundige en financiële kaders van belang. Van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt affiniteit gevraagd met het voortgezet onderwijs evenals betrokkenheid met het voedingsgebied van het Strabrecht College. Ook wordt  verwacht dat zij zich kunnen verenigen met de grondslag van de school. Andere zaken die van belang zijn zijn integriteit en betrouwbaarheid, Ook dienen leden te beschikken over communicatieve kwaliteiten  en het vermogen om onafhankelijk en vertrouwelijk met informatie om te gaan. Daarnaast vinden we het van belang dat toekomstige leden kennis en interesse hebben in de ontwikkelingen in de maatschappij, in het bijzonder waar deze betrekking hebben op het onderwijs.
De functie is onbezoldigd

Voor meer informatie zie: www.strabrecht.nl.
Indien u vragen heeft over de vacature kunt u contact opnemen met de heer P.H.G.M. Soons, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon : 06-15528566.

Sollicitatie: Uw sollicitatie en uw curriculum vitae kunt u tot 25 maart sturen t.a.v. de heer P. Soons via de site van het Strabrecht College, www.strabrecht.nl.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl