Onderzoek bestuurlijk inrichting en bezoldiging bestuurders PO

De BvPO en VTOI-NVTK hebben in 2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de bestuurlijke inrichting en bezoldiging van bestuurders in het primair onderwijs. Er waren twee aanleidingen voor dit onderzoek. In de eerste plaats wilden de cao-partners graag weten hoe het primair onderwijs er bestuurlijk precies uitziet. Dit om goed te kunnen vaststellen wat de omvang is van de doelgroep van de cao Bestuurders PO, de bezoldigde statutair bestuurders. En in de tweede plaats hoe het zit met mogelijke overschrijdingen van de bezoldigingsnorm voor bestuurders. De WNT-monitor over 2015 maakte namelijk melding dat zo’n 15,9% van de bestuurders boven de norm bezoldigd zou zijn. Het onderzoek laat zien dat een aanmerkelijk lager percentage bestuurders boven de bezoldigingsnorm van de cao bestuurders PO 2015 zit. Bovendien geeft het onderzoek een goed inzicht in de bestuurlijke inrichting voor het jaar 2015. U kunt het volledige onderzoeksrapport hier inzien.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl