Vacature Pro College

 “Bij het PRO College begeleiden we elke leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op te kunnen bouwen in onze samenleving.”

Luidt de missie van het PRO College, een stichting voor praktijk onderwijs bestaande uit vier scholen en een Kernteam werk met ruim 560 leerlingen. Ruim 100 medewerkers werken vanuit de kernwaarden trots & plezier, flexibiliteit, leren, respect, ambitieus en eigenaarschap aan ambitieuze doelen en zijn al een eind op weg!  
Vanwege het vertrek van één de leden, is de raad van toezicht op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht,
een strategisch gesprekspartner die staat voor het praktijkonderwijs

De toezichthouder wordt actief voor een unieke stichting. Het PRO College is de enige zelfstandige stichting met alleen praktijkscholen én opereert op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. De toezichthouder werkt dicht tegen de organisatie aan en daardoor is gemakkelijk zichtbaar te krijgen waar hij/zij zich voor inzet. Zo wordt de Raad van Toezicht uitgenodigd voor alle stichting brede (studie)dagen, bezoeken de leden een dagdeel per jaar de locatie(s) o.l.v. een directeur, is er twee keer per jaar een overleg over strategische thema’s met de bestuurder en de directeuren én vinden de overleggen plaats in één van de schoollocaties. De Raad van Toezicht komt, onder normale omstandigheden, 8 keer bijeen voor vergadering. Inclusief voorbereiding en nawerk komt de tijdsinvestering neer op ongeveer 40 uur per jaar. Het betreft een bezoldigde functie.

De toezichthouder krijgt te maken met onder andere de volgende taken die hij/zij deelt met de overige leden: integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken in de stichting en op de door de stichting in stand gehouden scholen en op het beleid van de bestuurder, werkgever zijn van de bestuurder, klankbord en adviseur zijn voor de bestuurder en verantwoording afleggen over het uitgevoerde toezicht.

De raad van toezicht zoekt iemand met zicht op de economische ontwikkelingen in de regio, met kennis van en contacten in het midden en klein bedrijf en met ideeën over de toekomstige en potentiële arbeidsmarkt van praktijkonderwijs leerlingen. Iemand die op basis hiervan de verkenning en discussies over de focus van de school verscherping en verdieping kan geven.  Iemand met dusdanige bagage dat hij op strategisch niveau een gesprekspartner is voor zowel de raad als de bestuurder. Iemand die interesse heeft voor hoe het onderwijsveld in elkaar steekt en voor de vraagstukken, dilemma’s waarmee onderwijsorganisaties te maken hebben. Iemand die op basis hiervan de unieke positie van het praktijkonderwijs binnen het voortgezet onderwijs en dus van het PRO College herkent. Iemand die aanvoelt dat de landelijke en regionale ontwikkelingen (politiek, maatschappelijk, economisch) voor het praktijkonderwijs een andere uitwerking kunnen hebben en dus mogelijk een andere aanpak dan wel insteek vereisen.

Voor meer informatie over de vacature, de sollicitatieprocedure en het strategisch beleidsplan kunt u terecht op www.voorhetonderwijs.com en voor een indruk van de organisatie op en www.procollege.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met adviseur mevrouw Lutein Schotel, Voor het Onderwijs Advies, via het telefoonnummer (06) 26 850 775.

Belangstelling? Wij ontvangen uw reactie graag vóór 29 maart aanstaande.

 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl