Vacature "Onderwijs Dat Past"

De Raad van Toezicht van SAMENWERKINGSVERBAND SCHIEDAM VLAARDINGEN MAASSLUIS zoekt in verband met het aftreden van 1 van zijn leden:

een Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën

Het Samenwerkingsverband draagt zorg voor het Passend Onderwijs in de regio voor 52 scholen met in totaal 15.000 leerlingen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

 

Onze nieuwe toezichthouder onderscheidt zich door een open blik op onderwijsontwikkeling, een interessant netwerk, inhoudelijke financiële expertise en bij voorkeur enige juridische expertise. Je kunt als stevige mee- en tegendenker optreden voor de bestuurder van het Samenwerkingsverband. Je bent een professional die zich laat aanspreken door begrippen als: innovatie, strategie, menselijke maat, aandacht, vakmanschap, beroepstrots, beleid en bestuur en weet hierbij voortdurend het kind en het (passend) onderwijs als centraal aandachtspunt te houden.  Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een man.

 

Sollicitatie en Procedure

De uitgebreide profielschets vindt u hier of op onze website. Informatie over de inhoud kan ingewonnen worden bij Hilde Vogelzang, lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband op telefoonnummer 06-43566157 of per email aan info@hildevogelzang.nl. Praktische informatie over de procedure, vergaderfrequenties, etc. kan gevraagd worden aan Geert Jan Vonk, ambtelijk secretaris van het Samenwerkingsverband op 06-12973455 of per mail gjvonk@onderwijsdatpast.info. Uw motivatie en een actueel curriculum vitae ontvangen we graag vóór 30 april 2018 via gjvonk@onderwijsdatpast.info of per post naar SWV Onderwijs dat past, Piersonstraat 31, 3119 RG  Schiedam, ter attentie van dhr. G.J. Vonk. De gesprekken staan gepland in week 22 (28 mei  t/m 1 juni 2018). De benoeming zal ingaan per 1 augustus 2018. 

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl