Vacature Stichting Trinamiek

Stichting Trinamiek zoekt 3 leden voor haar Raad van Toezicht.

Stichting Trinamiek is een stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair onderwijs. Trinamiek is een veelkleurige groep van 24 basisscholen in IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Lopik, Culemborg en Woerden. Het bestuur wordt gevormd door dhr. R.C. van Harten (voorzitter) en dhr. T.J. Klinkien (lid).
Er ontstaan dit jaar drie vacatures in de Raad van Toezicht waarbij één zetel een bindende voordracht betreft vanuit de GMR. Voor deze laatste positie met als aandachtsgebied onderwijs, is het zittende lid reeds afgetreden. Voor de overige posities - met de aandachtsgebieden onderwijs, identiteit en financiën - ontstaat de vacature per 1 augustus 2018.

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Het toezichtkader en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-Raad vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar leerlingen en ouders van de scholen van Trinamiek en de lokale gemeenschappen waar deze scholen onderdeel van uit maken.

Meer informatie vindt u op de website van Trinamiek.

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl