De Dag van het Toezicht 2018 - Koersvast toezicht houden in een netwerksamenleving

Op 20 april vond het VTOI-NVTK Congres "De Dag van het toezicht 2018" plaats. Als eerste werd gestart met de algemene ledenvergadering, waar 80 leden aanwezig waren. Hier werd unaniem en met acclamatie ingestemd met o.a. het jaarrapport en het Verenigingsconvenant (waarover later meer). Het congres werd geopend met ons verhaal, waarvan de kernboodschap is "laten we het goede voorbeeld geven!" Na het welkomstwoord van de voorzitter gaf Jules Koster een hoorcollege over leiderschap en anders organiseren in de boardroom, gevolgd door een inspiratielezing van Lambert Koster. Laura van Dolron, stand-up filosoof, sloot de morgen af op een verfrissende en prikkelende manier. Na de lunch was er een divers aanbod van masterclasses of konden deelmers aan de slag met service design thinking. We kijken terug op een zeer geslaagde dag!

Sfeerimpressie De Dag van het Toezicht

Interviews De Dag van het Toezicht

VTOI-NVTK, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi-nvtk.nl