Nieuws

Wet Normering Topinkomens werpt vruchten af!

23/03/2017 – Rapport monitor 2015 Evenals als voorgaande jaren heeft het Ministerie van OCW ook ditmaal een studie laten verrichten naar de bezoldiging van zowe...

OCW Beleidsnieuws week 11 & 12

23/03/2017 – Wetsvoorstel over samenwerking en specialistisch vakmanschap in het mbo Minister Bussemaker (OCW) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Ka...

OCW Beleidsnieuws week 9 & 10

10/03/2017 – Nieuwsbericht over meer vrijheid voor mbo in de regio Het mbo in de regio krijgt meer ruimte om af te wijken van de regels. Scholen en werkgevers w...

Nieuws Archief

» Lees meer...

Over VTOI

De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 480 Raden van Toezicht met in totaal ruim 2.500 leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO, HBO en WO. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn.

» Lees meer...

NieuwsfliTZ

De laatste NieuwsfliTZ is middels deze link te benaderen
» Lees meer...

VTOI Nieuws

De uitgaves van het VTOI nieuws zijn hieronder te bekijken.

» Lees meer...

Round-up

Op deze plek bieden we in principe wekelijks een overzicht van het voor toezichthouders relevante beleidsnieuws in het onderwijsdomein. De belangrijkste bron is het ministerie van OCW, maar ook andere nieuwsbronnen worden nauwgezet gevolgd en indien relevant gesignaleerd.

Laatste nieuws

Nieuws archief

Vacatures

Vacature Leerplein055

22/03/2017 – De Raad van Toezicht Leerplein055 zoekt een nieuw lid RvT met aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. Het College van Bestuur van Leerplein...

Vacature Stichting Markland College

21/03/2017 – Stichting Markland College biedt met twee zelfstandige scholengemeenschappen voortgezet onderwijs aan ca. 2400 leerlingen; onderwijs dat past bij de t...

Vacature Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

20/03/2017 – De organisatie SOVOT staat voor Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Wij zijn een Stichting met scholen voor openbaar voortgezet onderwijs...

Vacature Stichting Markant Onderwijs

20/03/2017 – De Stichting Markant Onderwijs is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeente Breda. Binnen Markant Onderwijs draagt de Raad van Toe...

Vacature Stichting Openbaar Onderwijs Westland

20/03/2017 – Stichting Openbaar Onderwijs Westland verzorgt met haar tien scholen het openbaar onderwijs in negen dorpskernen in de gemeenten Westland en Midden-De...

Vacature SSOE

14/03/2017 – Vacature lid Raad van Toezicht met het profiel Zorg & Jeugd   Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét experti...

Indien gewenst kunt u uw vacature hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

» Lees meer...

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl