Nieuws

VTOI zoekt directeur

21/04/2017 – De VTOI is de beroepsvereniging die de belangen van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Als beroepsv...

OCW Beleidsnieuws week 15 & 16

21/04/2017 – Staat van het Onderwijs 2015/2016 Het Nederlandse onderwijs laat te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut. Dit constateert de Inspectie...

Startbijeenkomst intervisie VTOI vrijdag 2 juni 2017

13/04/2017 – “Door intervisie leert men van en met elkaar” In het Professionaliseringskader heeft de VTOI toegezegd, nieuwe vormen van professionali...

Nieuws Archief

» Lees meer...

Over VTOI

De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 480 Raden van Toezicht met in totaal ruim 2.500 leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO, HBO en WO. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn.

» Lees meer...

NieuwsfliTZ

De laatste NieuwsfliTZ is middels deze link te benaderen
» Lees meer...

VTOI Nieuws

De uitgaves van het VTOI nieuws zijn hieronder te bekijken.

» Lees meer...

Round-up

Op deze plek bieden we in principe wekelijks een overzicht van het voor toezichthouders relevante beleidsnieuws in het onderwijsdomein. De belangrijkste bron is het ministerie van OCW, maar ook andere nieuwsbronnen worden nauwgezet gevolgd en indien relevant gesignaleerd.

Laatste nieuws

Nieuws archief

Vacatures

VTOI zoekt directeur

21/04/2017 – De VTOI is de beroepsvereniging die de belangen van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Als beroepsvere...

Vacature OSG Sevenwolden

19/04/2017 – OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgez...

Vacature CVO 't Gooi

13/04/2017 – Ontwikkeling in Verbondenheid CVO ’t Gooi verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit – van gymnasium tot leerwegondersteunend beroepsonderwijs ...

Vacature Openbaar Onderwijs Present

12/04/2017 – De Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Present zoekt met ingang van 1 augustus 2017 een lid voor de Raad van Toezicht. Stichting Presen...

Vacature PIT Kinderopvang

11/04/2017 – De PIT-raad, integraal medezeggenschapsorgaan van PIT kinderopvang & onderwijs, zoekt: twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht Wie zijn wij? P...

Vacature Spaarnesant

10/04/2017 – Algemeen Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor alle openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voor speciaal...

Indien gewenst kunt u uw vacature hier laten plaatsen. De kosten voor het plaatsen van de vacature zijn € 50,- voor leden. Niet-leden betalen € 150,-. Neemt u hiervoor contact op met de VTOI via ons e-mailadres: bureau@vtoi.nl

» Lees meer...

VTOI, Röntgenlaan 19, 2719 DX Zoetermeer
Postbus 275, 2700 AG Zoetermeer
Telefoonummer: 079-3638104
E-mailadres: bureau@vtoi.nl